OMS - USA - den amerikanske valgkampen

October 25, 2016

Her kan du lytte til gårsdagens foredrag med Geir Lundestad. Lundestad foredro, uten manus og i kjent og engasjerende stil, om den amerikanske valgkampen.


Følgende temaer ble belyst:
- Hvorfor ble Trump republikanernes kandidat?
- To teorier om amerikanske presidentvalg, det territorielle og det etniske.
- Hvorfor Clinton sannsynligvis vinner.
- Krise i amerikansk, og også i europeisk politikk.
00:0000:00

OMS: Informasjonssikkerhet – Mer enn bare teknologi

October 18, 2016

Roar Thon, fagdirektør sikkerhetskultur ved NSM Nasjonal Sikkerhetsmyndighet

Norske interesser utsettes daglig for digitale angrep fra fremmede stater, kriminelle og andre som forsøker å nå sine mål med teknologiske hjelpemidler. Likevel er arbeidet med å sikre våre verdier ikke bare et teknologisk spørsmål.
Ledelse, organisasjonskultur og den enkelte medarbeiders adferd, er viktige faktorer som i stor grad påvirker vår evne til å sikre oss. Foredraget gir - i tillegg til en beskrivelse av sikkerhetstilstanden i samfunnet - et innblikk inn i de organisatoriske og menneskelige forhold som påvirker informasjonssikkerheten.

Om foredragsholderen:
Roar Thon er fagdirektør sikkerhetskultur i Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM), hvor han har arbeidet siden 2003. Thon er tidligere yrkesoffiser i Hæren, og han har også tjenesteerfaring i fra politiet. Han ble i 2012 tildelt ITAKT prisen* for sitt arbeid og sin evne til å forklare behovet for sikkerhet. Han er en mye etterspurt foredragsholder om mennesker, teknologi og sikkerhet.

00:0000:00

Den uendelige Korea-konflikten - broderstrid, ideologisk konflikt eller en fortsatt Øst-Vest kald krig?

October 12, 2016

Den usikre balansen mellom fred og krig på den koreanskehalvøya skremmer naboene og opprører verdenssamfunnet. Hvor lenge kan regimet fortsette å motstå presset fra omverdenen? Er en militær løsning mulig?Kan Kina gripe inn, og vil Kina gripe inn? Kunne det være en rolle å spille forde nordiske landene i denne fjerne konflikten? Med bakgrunn i mer enn 30 årsobservasjoner og studier, mange besøk nord og sør for den 38. breddegraden, ogetter mange samtaler med aktører på begge sider av demarkasjonslinjen vil GeirHelgesen peke på mindre kjente sider av konflikten. På bakgrunn av denne unikeinnsikten vil han vise at den kalde krigen i dag fortsetter i Øst-Asia, ogutdype hvorfor han mener det er slik.   

00:0000:00

Utfordringer i norsk utenrikspolitikk (OMS)

October 3, 2016

Utfordringer i norsk utenrikspolitikk av Utenriksminister Børge Brende. Dette er tredje gangen Børge Brende foredrar i Oslo Militære Samfund. Vi gjør oppmerksom på en hyggelig hilsen pensjonert admiral Per Sollien avgir på slutten av foredraget.

00:0000:00

Operasjonene under felttoget i 1716 – et trehundreårsminne (OMS)

May 3, 2016

Foredragsholder er Sven-Erik Grieg-Smith
Oslo Militære Samfund 25.04.2016

8. mars 1716, under Den store nordiske Krig, falt Karl XII inn i Norge med en hær på 7.000 mann. I månedene som fulgte gjennomførte både svenske og norske styrker en rekke store og små operasjoner, som til slutt endte med at svenskene trakk seg tilbake over grensen ved Halden den 10. juli. Den siste beleiring av Akershus, kampen ved Norderhov, raidet mot Moss, forsvaret av Fredriksten og Tordenskjolds dristige angrep på den svenske forsyningsflåten i Dynekilen er begivenheter som gjør operasjonene i 1716 til kanskje det mest vellykkede felttog norske styrker har ført gjennom hele sin historie. Hvorfor gikk det så bra, og hva kan vi lære av dette i dag?

Se vår hjemmeside:

http://oslomilsamfund.no

Følg oss på Facebook:
https://www.facebook.com/oslomilitaresamfund/

Intromusikk: longzijun

00:0000:00

Smart Defence (OMS)

May 3, 2016

Air Marshal (Retd.) Sir Timothy Michael Anderson
Oslo Militære Samfund 18.04.2016

Se vår hjemmeside:

http://oslomilsamfund.no

Følg oss på Facebook:
https://www.facebook.com/oslomilitaresamfund/

Intromusikk: longzijun

00:0000:00

EU and Norway: What is on the agenda? (OMS)

May 3, 2016

Ambassadør Helen Campbell, EU's ambassadør til Norge
Oslo Militære Samfund 11.04.2016

Listen over EUs utfordringer er lang, og det ser ut som om EU knaker hardere i sammenføyningene enn noen gang. Både interne og eksterne utviklinger legger press på eksisterende systemer og understreker behovet for å enes om felleseuropeiske løsninger. EUs ambassadør til Norge, Helen Campbell, vil i sitt foredrag berøre aktuelle saker på EUs dagsorden, blant annet innenfor energi og klima, handel, migrasjon, utenriks- og sikkerhetspolitikk og Arktis, samt EUs samarbeid med Norge.

Se vår hjemmeside:

http://oslomilsamfund.no

Følg oss på Facebook:
https://www.facebook.com/oslomilitaresamfund/

Intromusikk: longzijun

00:0000:00

Norge og Europa (OMS)

May 3, 2016

Statsråd Torbjørn Røe Isaksen, Kunnskapsdepartementet
Oslo Militære Samfund 04.04.2016

Den britiske statsministeren har vist til Norge som et eksempel på hvordan det går med en stat som velger å stå utenfor EU: man får alle ulempene, og ingen av fordelene. Så hva VIL Norge med EU - og med Europa, holdt opp mot Norges tradisjonelt atlantiske orientering? Har Norges EU-samarbeide preg av et pliktløp, eller står Europatankegangen sterkere i Norge enn synet på norsk medlemskap i EU fanger opp? Utdanning nevnes ofte som et eksempel på et område hvor tettere samarbeide statene imellom kommer alle til gode, og hvor utveksling av studenter og forskere gjør oss alle bedre rustet i en stadig mer internasjonalisert verden. Så hvilken rolle spiller EU i Norges internasjonale samarbeide (bi- og multilateralt) innenfor forskning og utvikling? Statsråd Røe Isaksen vil i sitt foredrag berøre blant annet disse vinklingene på forholdet mellom Norge og EU - og Europa.

Se vår hjemmeside:

http://oslomilsamfund.no

Følg oss på Facebook:
https://www.facebook.com/oslomilitaresamfund/

Intromusikk: longzijun

00:0000:00

Etterretningstjenestens årlige situasjonsvurdering (OMS)

May 3, 2016

Generalløytnant Morten Haga Lunde, sjef Etterretningstjenesten
Oslo Militære Samfund 14.03.2016

Etterretningstjenestens årlige situasjonsvurdering.

Les mer her.

Se vår hjemmeside:

http://oslomilsamfund.no

Følg oss på Facebook:
https://www.facebook.com/oslomilitaresamfund/

Intromusikk: longzijun

00:0000:00

Erfaringsrapport fra Afghanistan (OMS)

May 3, 2016

Torunn L Haaland, Forskningsleder ved Institutt for forsvarsstudier
Oslo Militære Samfund 07.03.2016

Å være i stand til å trekke de riktige lærdommene av løpende erfaringer i en militær operasjon, er et tema som har fått stor oppmerksomhet i forbindelse med de vestlige operasjonene i Irak og Afghanistan det siste tiåret. Basert på erfaringsrapportene til PRTet og intervju med PRT-sjefene, tar dette foredraget for seg hvordan og hva det norske Forsvaret lærte av erfaringene undervis i ISAF-operasjonen i Faryab i perioden 2007-2012. Hvilke lærdommer sitter Forsvaret igjen med etter et 10-år med operasjoner i Afghanistan?

Les mer her.

Se vår hjemmeside:

http://oslomilsamfund.no

Følg oss på Facebook:
https://www.facebook.com/oslomilitaresamfund/

Intromusikk: longzijun

00:0000:00