OMS: Kommandørkaptein Hans Petter Midttun Forsvarsattache i Kiev «Hva skjer i Ukraina»?

April 24, 2017

Mandag 24.april hadde vi besøk av forsvarsattache i Kiev, Kommandørkaptein Hans Petter Midttun som foredro om Ukraina sett fra hans øyne, og da understreket i egenskap av ham selv og ikke i kraft av sin stilling.

Se bilder, Lytt til podcast og les manus fra foredraget her:

https://www.oslomilsamfund.no/foredrag-hva-skjer-egentlig-i-ukraina/

Se vår hjemmeside: https://oslomilsamfund.no

00:0000:00

OMS: Gen. Robert Mood: Vil fremtidens forsvar være relevant?

April 3, 2017

Mandag 3. april gjestet generalløytnant (p) Robert Mood, Oslo Militære Samfund og avholdt foredraget "Vil fremtidens forsvar være relevant"? Basert på generalens lange karriere, fikk vi ta del i hans tanker rundt historie, nåtid og fremtid. Det var som vanlig en engasjert og kunnskapsrik Mood vi overvar. Og han høstet vårsesjonens lengste applaus!

Manus finner du på vår hjemmeside:

https://www.oslomilsamfund.no/foredrag-robert-mood-vil-fremtidens-forsvar-vaere-relevant/

 

 

00:0000:00

OMS: Nasjonal Sikkerhetsmyndighet - Risiko og sårbarheter i en ny tid

March 27, 2017

Mandag 27. mars 2017, gjestet direktør for Nasjonal Sikkerhetsmyndighet, Kjetil Nilsen, Oslo Militære Samfund hvor han avholdt foredraget "Risiko og sårbarheter i en ny tid". NSM avholder samme uke sin velkjente Sikkerhetskonferansen, og foredraget kom dagen før åpning av konferansen.

Se presentasjonen som ble vist samt les manus på vår hjemmeside:

https://www.oslomilsamfund.no/

00:0000:00

OMS: Forsvarets veteraner Ivaretakelse + oppfølging = anerkjennelse

March 20, 2017

Mandag 20. mars 2017 fikk vi besøk av president i veteranorganisasjonen Norges Veteranforbund for internasjonale operasjoner (NIVO), oberst (p) Britt T. B. Brestrup som foredro om Veteransaken. Foredragets tittel var: Forsvarets veteraner: Ivaretakelse + oppfølging = anerkjennelse.

Du kan lytte til podcast her og lese manus på vår hjemmeside:
https://www.oslomilsamfund.no/

 

00:0000:00

OMS: Status og utfordringer i Sjøforsvaret

March 13, 2017

Mandag 13. mars 2017 gjestet Sjef Sjøforsvaret, kontreadmiral Lars Saunes, Sjef Sjøforsvaret Oslo Militære Samfund med foredraget "Status og utfordringer i Sjøforsvaret".

Lytt til podcast her og les manus og se presentasjonen på vår hjemmeside:

https://www.oslomilsamfund.no/foredrag-status-og-utfordringer-i-sjoforsvaret-5/

 

 

00:0000:00

OMS: Etterretningstjenestens årlige situasjonsvurdering

March 6, 2017

Etterretningstjenestens årlige situasjonsvurdering

Generalløytnant Morten Haga Lunde, sjef E-tjenesten,

Foredragets manus blir publisert på vår hjemmeside 7.mars 2017. Du kan også se presentasjonen hans her.

Mer på vår hjemmeside.

 

00:0000:00

OMS: Totalforsvaret – beredskap for en ny tid? - DSB

February 27, 2017

Mandag 27. februar hadde vi besøk av direktør Cecilie Daae fra direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap (DSB) som foredro om «Totalforsvaret – beredskap for en ny tid?». Det var en spennende og relevant brief med en rekke tankevekkere i ulike retninger. Vi takker direktøren og hennes assisterende direktør Brekke for et godt samkjørt foredrag.

Foto: OMS

Se presentasjonen på vår hjemmeside ved å følge denne linken:

https://www.oslomilsamfund.no/foredrag-totalforsvaret-beredskap-for-en-ny-tid-dsb-cecilie-daae/

 

 

00:0000:00

OMS: Cyberforsvaret – Operasjonalisering av beskyttelse mot en ny og fremvoksende trussel

February 20, 2017

Mandag 20. februar, gjestet ny Sjef for Cyberforsvaret, generalmajor Inge Kampenes, Oslo Militære Samfund hvor han foredro om status og utfordringer for Cyberforsvaret med foredragstittel "Operasjonalisering av beskyttelse mot en ny og fremvoksende trussel". Med sin ledergruppe til stede, fikk vi oppleve en engasjert, ydmyk og reflektert ny sjef for Cyberforsvaret.

Les foredraget på vår hjemmeside:
https://www.oslomilsamfund.no/foredrag-cyberforsvaret-operasjonalisering-av-beskyttelse-mot-en-ny-og-fremvoksende-trussel/

Søk medlemskap i Oslo Militære Samfund her:
https://www.oslomilsamfund.no/medlemskap/

Følg oss på Facebook her:
https://www.facebook.com/oslomilitaresamfund/

00:0000:00

OMS: Avlytting i et åpent samfunn med Olav Lysne

February 13, 2017

Mandag 13. februar gjestet professor Olav Lysne, leder seksjonen for nettverk og distribuerte systemer Simula Research Laboratory og professor UiO Oslo Militære Samfund med foredraget «Avlytting i et åpent samfunn».

Bli medlem i Oslo Militære Samfund her:
https://www.oslomilsamfund.no/

 

00:0000:00

OMS: Status og utfordringer i Forsvarsmateriell (FMA)

February 6, 2017

Direktør for Forsvarsmateriell, Mette Sørfonden, gjestet Oslo Militære Samfund mandag 6. februar med foredraget «Status og utfordringer i Forsvarsmateriell». Les hele foredraget hennes på vår hjemmeside, hvor du også kan se video og laste ned presentasjonen direktøren viste:

https://www.oslomilsamfund.no/foredrag-status-og-utfordringer-i-forsvarsmateriell-fma/

 

Søk medlemskap i Oslo Militære Samfund her:
https://www.oslomilsamfund.no/medlemskap/

 

00:0000:00