OMS: Cyberforsvaret – Operasjonalisering av beskyttelse mot en ny og fremvoksende trussel

February 20, 2017

Mandag 20. februar, gjestet ny Sjef for Cyberforsvaret, generalmajor Inge Kampenes, Oslo Militære Samfund hvor han foredro om status og utfordringer for Cyberforsvaret med foredragstittel "Operasjonalisering av beskyttelse mot en ny og fremvoksende trussel". Med sin ledergruppe til stede, fikk vi oppleve en engasjert, ydmyk og reflektert ny sjef for Cyberforsvaret.

Les foredraget på vår hjemmeside:
https://www.oslomilsamfund.no/foredrag-cyberforsvaret-operasjonalisering-av-beskyttelse-mot-en-ny-og-fremvoksende-trussel/

Søk medlemskap i Oslo Militære Samfund her:
https://www.oslomilsamfund.no/medlemskap/

Følg oss på Facebook her:
https://www.facebook.com/oslomilitaresamfund/

00:0000:00

OMS: Avlytting i et åpent samfunn med Olav Lysne

February 13, 2017

Mandag 13. februar gjestet professor Olav Lysne, leder seksjonen for nettverk og distribuerte systemer Simula Research Laboratory og professor UiO Oslo Militære Samfund med foredraget «Avlytting i et åpent samfunn».

Bli medlem i Oslo Militære Samfund her:
https://www.oslomilsamfund.no/

 

00:0000:00

OMS: Status og utfordringer i Forsvarsmateriell (FMA)

February 6, 2017

Direktør for Forsvarsmateriell, Mette Sørfonden, gjestet Oslo Militære Samfund mandag 6. februar med foredraget «Status og utfordringer i Forsvarsmateriell». Les hele foredraget hennes på vår hjemmeside, hvor du også kan se video og laste ned presentasjonen direktøren viste:

https://www.oslomilsamfund.no/foredrag-status-og-utfordringer-i-forsvarsmateriell-fma/

 

Søk medlemskap i Oslo Militære Samfund her:
https://www.oslomilsamfund.no/medlemskap/

 

00:0000:00

OMS: Forsvarssjefens årlige statusoppdatering - Forsvaret nå og i fremtiden

January 30, 2017

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen gjestet Oslo Militære Samfund med foredraget "Forsvaret nå og i fremtiden" mandag 30. januar 2017 klokken 18. Et stort presseoppbud og fullsatt sal. Forsvarssjefen holdt et langt og godt foredrag, og kveldens foredrag var det fjerde rekken for Bruun-Hanssen i egenskap av Forsvarssjef.

FSJ tale i OMS 30. januar 2017

Du kan lese talen på vår hjemmeside:
https://www.oslomilsamfund.no/foredrag-forsvarssjefens-arlige-statusoppdatering-forsvaret-na-og-i-fremtiden/

00:0000:00

OMS: Hybridkrigføring av oberstløytnant Palle Ydstebø

January 23, 2017

Medlemsforedrag:
Mandag 23. januar foredrar Oberstløytnant Palle Ydstebø ved Forsvarets stabsskole om Hybrid krigføring

Er Hybridkrig en trussel mot Forsvarets evne til å løse sitt samfunnsoppdrag?

Ja. Hybridkrig som begrep kan effektivt undergrave Forsvarets evne til å forstå virkeligheten og den konflikt det faktisk står i, og bli et nytt militærteoretisk moteord som undergraver offiserenes evne til å forstå og forklare framtidens konflikter.

Etter Russlands annektering av Krim og krigen i østre Ukraina har «hybridkrig» vært det mest brukte ordet for å beskrive det som foregikk, foregår og hva en trussel fra Russland består i. Det til tross for at det ikke finnes en enhetlig eller fyllestgjørende definisjon av begrepet, og at de som forsker på det «hybride» ikke finner noen fungerende definisjon. Fungerende vil si en definisjon som gjør begrepet egnet til å forklare det det brukes om. Det verste hybridhysteriet har gitt seg, men fortsatt er orden med på å definere Forsvarsdebatt og analyser.

Det er mindre kjent at «hybrid» som militært begrep ble tatt i bruk like etter Irakkrigen startet, at Libanonkrigen i 2006 er forsøkt forklart som «hybrid» etter at NATO konstaterte at begrepet ikke tilfører noe når det gjelder å håndtere NATOs utfordringer. Men det var i 2001.

Russiske militære bruker selv ikke «hybrid»-begrepet når det gjelder egen doktrine eller krigføring; «hybride» operasjoner beskrives i russisk militære tidsskrift som noe vesten bruker mot Russland, og brukte mot Sovjetunionen helt fra de vestallierte intervensjonene etter at Russland sluttet separatfred med Tyskland i 1918.

Vi ønsker våre medlemmer og spesielt inviterte gjester velkommen til foredragsaften.

Husk at man melder seg ikke på foredraget men kun om man ønsker å delta på middagen etter foredraget med formulæret under.

00:0000:00

OMS: Finansminister Siv Jensen - Makrotrender i økonomien, med fokus på forsvarsøkonomien

January 16, 2017

Foto: OMS

Mandag 16. januar 2017 hadde Oslo Militære Samfund den store æren av å ha finansminster Siv Jensen (Frp) på talerstolen. Jensen leverte et særdeles godt og inspirerende foredrag om makrotrender i økonomien og da med et særskilt og naturlig fokus på forsvarsøkonomien. Som den skarpe lytter vil observere, mottok hun ros fra flere hold under spørsmålsrunden.

Er du ikke medlem i Oslo Militære Samfund, kan du søke om dette på vår hjemmeside:
https://www.oslomilsamfund.no/medlemskap/

Følg oss også på Facebook:
https://www.facebook.com/oslomilitaresamfund

 

00:0000:00

OMS: Forsvarsministerens årlige statusoppdatering

January 9, 2017

Statsråd Ine Eriksen Søreide, forsvarsminister gjestet Oslo Militære Samfund mandag 9. januar 2017 med Forsvarsministerens årlige statusoppdatering.

https://www.oslomilsamfund.no/foredrag-forsvarsministerens-arlige-statusoppdatering/

00:0000:00

OMS: The French Strategy with emphasize on Naval operations in the High North

December 5, 2016

Foredragsholder: Contre-Amiral (FRA N) Stanislas DE LA MOTTE, Head of International Relationship; French Navy.

The French perspectives of allied and bi-lateral operations in the High North. With reference to the new Norwegian Long-Term Plan for Defence Development 'Capable and Sustainable', and the French 'Roadmap for Arctic' (2016,) which French Capabilities and Capacities are available to support the Northern Flank (with emphasize on Northern Norway, the Norwegian and Barents Sea,) in times of peace, crisis and war?

Oslo Militære Samfund:
http://oslomilsamfund.no

Besøk oss på Facebook:
https://www.facebook.com/oslomilitaresamfund/

00:0000:00

OMS: Militær maktbruk for beskyttelse av sivile - norsk bidrag til “smart peacekeeping”?

November 28, 2016

Seniorforsker ved FFI Stian Kjeksrud og oberst Petter H. F. Lindqvist, Norwegian Defence International Centre (NODEFIC) ved Forsvarets stabsskole. Militær maktbruk for beskyttelse av sivile - norsk bidrag til smart peacekeeping?

Sivile er ofte utsatt for vold i væpnet konflikt. Noen aktører angriper sivile for å oppnå politiske målsetninger, andre for å overleve eller for profitt. I mer ekstreme situasjoner er målet å ta livet av flest mulig sivile, eller å fordrive grupper av sivile fra bestemte områder. For FNs fredsbevarende operasjoner er beskyttelse av sivile kanskje den aller viktigste oppgaven i dag. Det er også en av de mest utfordrende. Hvordan kan militære styrker best beskytte sivile fra forskjellige typer trusler? FFI og NODEFIC har forsket på dette spørsmålet over flere år for å gi best mulig råd til militære planleggere. I en ny publikasjon (www.ffi.no), spesielt tilpasset FNs operasjoner, gir de konkrete svar på dette spørsmålet. Publikasjonen har vakt stor interesse og vil inkluderes i FN retningslinjer og treningspakker for beskyttelse av sivile. Oberst Petter H. F. Lindqvist (NODEFIC) og forsker Stian Kjeksrud (FFI) introduserer publikasjonen og diskuterer hvordan Norge kan bidra til å gjøre FNs fredsoperasjoner mer effektive.

00:0000:00

OMS: Erfaringer og opplevelser fra tiden som styrkesjef på Kypros

November 22, 2016

Erfaringer og opplevelser fra tiden som styrkesjef på Kypros

 

Generalmajor Kristin Lund, Norwegian Defence International Centre (NODEFIC) ved Forsvarets stabsskole
Erfaringer og opplevelser fra tiden som styrkesjef på Kypros

The United Nations Peacekeeping Force in Cyprus (UNFICYP) is a United Nations peacekeeping force that was established under United Nations Security Council Resolution 186 in 1964 to prevent a recurrence of fighting following intercommunal violence between the Greek Cypriots and Turkish Cypriots, to contribute to the maintenance and restoration of law and order and to facilitate a return to normal conditions.
“In the interest of preserving international peace and security to use its best efforts to prevent a recurrence of fighting and, as necessary, to contribute to the maintenance and restoration of law and order and a return to normal conditions” (UNSCR 186/64)
Following the 1974 Greek Cypriot coup d'état and the Turkish invasion of Cyprus, the United Nations Security Council (UNSC) extended and expanded the mission to prevent the dispute turning into war, and UNFICYP was redeployed to patrol the United Nations Buffer Zone in Cyprus and assist in the maintenance of the military status quo. Since its establishment, the force has also worked in concert with the Special Representative of the Secretary-General and representatives of the two communities to seek an amicable diplomatic solution to the Cyprus dispute.
In 1964, UNFICYP consisted of military and civilian contingents drawn from Australia, Austria, Denmark, Finland, Canada, Sweden, Ireland, New Zealand, and the United Kingdom

Forces
Sector One
It has been the responsibility of the Argentinean Contingent since 16 October 1993. Sector One Headquarters and Command Company are located in San Martin Camp, which is near Skouriotissa village. Support Company finds its home at Roca Camp, near Xeros in the north. In addition to its responsibilities in Sector One, the Argentinean Contingent provides personnel to UN Flight unit and contributes to UNFICYP’s Mobile Force Reserve and Headquarters.
Sector Two is the responsibility of the British Contingent, and has been since 1993. The Sector’s Headquarters is located at Wolseley Barracks, inside the buffer zone near the western edge of the Venetian Walls that surround Nicosia’s old town.
The once-stately Ledra Palace Hotel where sector two troops are stationed has been home to UNFICYP peacekeepers since 1974 under an agreement with the Government of Cyprus.
The British Contingent also provides personnel to UNFICYP’s Mobile Force Reserve and to mission Headquarters.
Sector Four is the responsibility of a Slovakian, Hungarian, Serbian and Ukrainian Contingent.
The Sector Headquarters is located in Famagusta, at Camp General Stefanik.
Sector Four’s contingents also provide personnel for the Mobile Force Reserve, Engineers Platoon and UNFICYP Headquarters.
Other Key Units
Military Observer Liaison Officers
UNFICYP currently has about twenty-eight Military Observer Liaison Officers (MOLOs) and Sector Civilian and Military Liaison Officers (SCAMLO) serving across all three sectors.
MOLOs are involved at all levels across the Force in daily negotiations and liaison functions with both opposing forces (OPFOR).
The MOLOs form the backbone of the way UNFICYP deals with the OPFOR, be it at Regimental level in the sectors or at the highest levels in the Headquarters in the pursuance of conflict resolution, improved communications and confidence building.
The Mobile Force Reserve (MFR)
The MFR consists of Argentinean, British, Hungarian and Slovakian peacekeepers. Formed in 1997 at UNFICYP from the previous Permanent Force Reserve, it provides the Force Commander with a flexible and well-equipped response( QRF) to any situation that may arise inside the buffer zone. The MFR provides support wherever necessary to other military elements of UNFICYP, using its fleet of Tactica Armored Personnel Carriers.
The MFR is also responsible for the security of the United Nations Protected Area (UNPA) at the Old Nicosia International Airport, where UNFICYP Headquarters are situated.
UNFLIGHT
UN Flight has three helicopters, with two in operation at all times. The unit is based at UNFICYP headquarters and staffed by 28 personnel from the Argentinean contingent. Using Hughes 500 and a Bell 212 helicopters, the unit conducts patrols along the buffer zone and provides logistical support for UNFICYP operations and emergency assistance such as medical evacuations as required.
UN Force Military Police Unit (FMPU)
The FMPU is a multi-national organization with personnel from the UK, Hungary, Slovakia and Argentina.
The FMPU remit is to provide protection against crime, enforce military regulations such as traffic control and general military law, and to provide policing advice and investigative assistance to scenes of crime occurring within the buffer zone.
Force Engineers
Engineering support to UNFICYP is provided by Slovakia.
Engineers are essential part of the UNFICYP mission with the main role to construct, maintain and repair all facilities under UN responsibility. It means repair and maintain patrol tracks helicopter landing sites, camps, observation posts and patrol base facilities.
UNPOL
The United Nations Police (UNPOL) has been part of UNFICYP since 14th April 1964. UNPOL works in collaboration with UNFICYP’s Military and Civil Affairs components as part of a “three-pillar” concept, developed to maximize internal collaboration on all aspects of the Mission’s mandate. UNPOL contribute to the maintenance and restoration of law and order in the buffer zone and cooperate with UNFICYP’s military and the Civil Affairs components concerning civilian activity in the buffer zone, humanitarian matters and to assist in the return to normal conditions within the buffer zone.
UNPOL assist the Good Offices of the UN Secretary General in the implementation of measures towards achieving a comprehensive peace agreement, through the facilitation of the Technical Committee on Crime and Criminal matters, established in 2008 to launch and promote the cooperation between the local law enforcement agencies.
Duties in the buffer zone
The buffer zone exists to prevent renewed hostilities between the opposing forces in the Cyprus conflict. While Cyprus has been peaceful for a long time, shots are sometimes fired into the buffer zone. In addition, thousands of land mines still lie dormant between the de facto ceasefire lines.
These are some of the reasons UNFICYP does not allow any activity within the buffer zone without prior approval, except within specially designated Civil Use Areas. Safety and the operational requirements of UNFICYP come first, followed by adherence to ownership rights of the land within the buffer zone.
In order to manage activities within the buffer zone, UNFICYP's Civil Affairs Section manages four permit schemes: for construction, farming, work and access. All permits have a limited duration and permit holders must apply for their renewal prior to expiration of the permit.

Good Offices (GO)
The mandate of the Secretary General’s Good Offices and the Office of his Special Adviser is to support the conduct of negotiations between the Greek Cypriot and Turkish Cypriot leaders.
While there is close cooperation between UNFICYP and the Office of the Special Adviser, Espen Barth Eide in supporting the peace negotiations, there is no overlap between the two missions. UNFICYP, with its present mandate and structure, is not equipped to provide direct support to the negotiations. It does, however, play a vital role in support of the peace process by ensuring a stable environment conducive to the negotiation process. The Office of the Special Adviser has been established specifically to provide direct support to the negotiations. Consequently, the office consists of political affairs officers and thematic experts, whose main task is to provide in-house expertise and facilitate the negotiation process, including support for the working groups and technical committees and the chairing of the meetings of the leaders and of their Representatives.

00:0000:00