OMS: Hvor går Tyrkia? Foredrag ved forsker Lars Haugom fra IFS

October 16, 2017

Mandag 16. oktober 2017 gjestet forsker ved Institutt for Forsvarsstudier (IFS), Lars Haugom, Oslo Militære Samfund. Foredraget hadde tittelen "Hvor går Tyrkia?":

Tyrkia har lagt bak seg et av de mest turbulente årene i landets moderne historie med et mislykket kuppforsøk, unntakstilstand og en folkeavstemning som vil øke makten til landets president Reccep Tayyip Erdogan betydelig. Samtidig er tyrkisk utenrikspolitikk i endring. Landets forhold til vestlige allierte er blitt mer anstrengt, mens forholdet til andre makter som Russland og Iran er i rask bedring. Mot denne bakgrunnen stiller forsker Lars Haugom spørsmålet: Hvor er Tyrkia på vei?

Du finner manus og plansjer på vår nettside:

https://www.oslomilsamfund.no/foredrag-hvor-ga…sker-lars-haugom/ 

 

00:0000:00

OMS: Russlands historie – formende faktorer for dagens utfordringer

October 9, 2017

Mandag 9.oktober 2017, gjestet mag. art. Odd Gunnar Skagestad Oslo Militære Samfund og avleverte foredraget "Russlands historie – formende faktorer for dagens utfordringer". Et høyst aktuelt tema i dagens spente geopolitiske sikkerhetssituasjon.

Om foredragsholderen:

Odd Gunnar Skagestad – som i høst er bokaktuell med ‘Fra Lenin til Putin – Hundre år som rystet verden’ – har over 40 års fartstid i norsk utenrikstjeneste, herunder 7 år i Sovjetunionen/Russland. Du kan lese mer om ham her. Se også hans publiseringer på minerva.no: Odd Gunnar Skagestad (f. 1944) er en aktiv skribent og samfunnsdebattant, og har tidligere hatt artikler i bl.a. Samtiden, Nytt Norsk Tidsskrift og Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift.

Lytt til podcast fra foredraget og les manus her:

https://www.oslomilsamfund.no/foredrag-russlan…ens-utfordringer/ 

00:0000:00

OMS: Skiftende sikkerhetsutfordringer og endrede trusler – NATOs militære dilemmaer

October 2, 2017

Mandag 2. oktober 2017, startet vi høstsesjonens foredragsrekke med et svært interessant foredrag med viseadmiral Ketil Olsen, sjef for Militærmisjonen i Brussel (MMB) og norsk militær representant til Militærkomiteen i Nato.

Se vår hjemmeside: https://oslomilsamfund.no

00:0000:00

OMS: Kommandørkaptein Hans Petter Midttun Forsvarsattache i Kiev «Hva skjer i Ukraina»?

April 24, 2017

Mandag 24.april hadde vi besøk av forsvarsattache i Kiev, Kommandørkaptein Hans Petter Midttun som foredro om Ukraina sett fra hans øyne, og da understreket i egenskap av ham selv og ikke i kraft av sin stilling.

Se bilder, Lytt til podcast og les manus fra foredraget her:

https://www.oslomilsamfund.no/foredrag-hva-skjer-egentlig-i-ukraina/

Se vår hjemmeside: https://oslomilsamfund.no

00:0000:00

OMS: Gen. Robert Mood: Vil fremtidens forsvar være relevant?

April 3, 2017

Mandag 3. april gjestet generalløytnant (p) Robert Mood, Oslo Militære Samfund og avholdt foredraget "Vil fremtidens forsvar være relevant"? Basert på generalens lange karriere, fikk vi ta del i hans tanker rundt historie, nåtid og fremtid. Det var som vanlig en engasjert og kunnskapsrik Mood vi overvar. Og han høstet vårsesjonens lengste applaus!

Manus finner du på vår hjemmeside:

https://www.oslomilsamfund.no/foredrag-robert-mood-vil-fremtidens-forsvar-vaere-relevant/

 

 

00:0000:00

OMS: Nasjonal Sikkerhetsmyndighet - Risiko og sårbarheter i en ny tid

March 27, 2017

Mandag 27. mars 2017, gjestet direktør for Nasjonal Sikkerhetsmyndighet, Kjetil Nilsen, Oslo Militære Samfund hvor han avholdt foredraget "Risiko og sårbarheter i en ny tid". NSM avholder samme uke sin velkjente Sikkerhetskonferansen, og foredraget kom dagen før åpning av konferansen.

Se presentasjonen som ble vist samt les manus på vår hjemmeside:

https://www.oslomilsamfund.no/

00:0000:00

OMS: Forsvarets veteraner Ivaretakelse + oppfølging = anerkjennelse

March 20, 2017

Mandag 20. mars 2017 fikk vi besøk av president i veteranorganisasjonen Norges Veteranforbund for internasjonale operasjoner (NIVO), oberst (p) Britt T. B. Brestrup som foredro om Veteransaken. Foredragets tittel var: Forsvarets veteraner: Ivaretakelse + oppfølging = anerkjennelse.

Du kan lytte til podcast her og lese manus på vår hjemmeside:
https://www.oslomilsamfund.no/

 

00:0000:00

OMS: Status og utfordringer i Sjøforsvaret

March 13, 2017

Mandag 13. mars 2017 gjestet Sjef Sjøforsvaret, kontreadmiral Lars Saunes, Sjef Sjøforsvaret Oslo Militære Samfund med foredraget "Status og utfordringer i Sjøforsvaret".

Lytt til podcast her og les manus og se presentasjonen på vår hjemmeside:

https://www.oslomilsamfund.no/foredrag-status-og-utfordringer-i-sjoforsvaret-5/

 

 

00:0000:00

OMS: Etterretningstjenestens årlige situasjonsvurdering

March 6, 2017

Etterretningstjenestens årlige situasjonsvurdering

Generalløytnant Morten Haga Lunde, sjef E-tjenesten,

Foredragets manus blir publisert på vår hjemmeside 7.mars 2017. Du kan også se presentasjonen hans her.

Mer på vår hjemmeside.

 

00:0000:00

OMS: Totalforsvaret – beredskap for en ny tid? - DSB

February 27, 2017

Mandag 27. februar hadde vi besøk av direktør Cecilie Daae fra direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap (DSB) som foredro om «Totalforsvaret – beredskap for en ny tid?». Det var en spennende og relevant brief med en rekke tankevekkere i ulike retninger. Vi takker direktøren og hennes assisterende direktør Brekke for et godt samkjørt foredrag.

Foto: OMS

Se presentasjonen på vår hjemmeside ved å følge denne linken:

https://www.oslomilsamfund.no/foredrag-totalforsvaret-beredskap-for-en-ny-tid-dsb-cecilie-daae/

 

 

00:0000:00