Oslo Militære Samfund (OMS)
OMS: Generalmajor Torgeir Gråtrud - Status og utfordringer i Forsvarets Spesialstyrker

OMS: Generalmajor Torgeir Gråtrud - Status og utfordringer i Forsvarets Spesialstyrker

April 19, 2021

Generalmajor Torgeir Gråtrud, Sjef Forsvarets Spesialstyrker, gjestet Oslo Militære Samfund 19. april 2021 hvor han foredro om Status og utfordringer i Forsvarets Spesialstyrker.

Lytt til podcast her og/eller se video fra foredraget på vår hjemmeside.

Liker du våre podcaster, setter vi pris på din rangering/stemme og eventuelle anbefaling der du lytter til podcaster. 

Christiania Militære Samfund ble stiftet 1. mars 1825 av en gruppe subalterne offiserer. I 1925 ble navnet endret fra Christiania Militære Samfund til Oslo Militære Samfund (OMS). Samfundet har i dag over 1400 medlemmer. Du kan lese mer om medlemskap og hvordan du søker om dette her .

På vår hjemmeside finner du oversikt over kommende arrangementer samt tidligere gjennomførte foredrag og podcaster. Du finner også relevant informasjon knyttet til Oslo Militære Samfund og medlemskap, samt vår stolte historie.

OMS: Forsvarsbygg – hvordan bygger vi forsvarsevne i dag? med direktør Thorbjørn Thoresen

OMS: Forsvarsbygg – hvordan bygger vi forsvarsevne i dag? med direktør Thorbjørn Thoresen

March 15, 2021

 

Direktør i Forsvarsbygg, Thorbjørn Thorsen, gjester Oslo Militære Samfund hvor han gir oss foredraget «Forsvarsbygg – hvordan bygger vi forsvarsevne i dag?».

Liker du våre podcaster, setter vi pris på din rangering/stemme og eventuelle anbefaling der du lytter til podcaster. 

Christiania Militære Samfund ble stiftet 1. mars 1825 av en gruppe subalterne offiserer. I 1925 ble navnet endret fra Christiania Militære Samfund til Oslo Militære Samfund (OMS). Samfundet har i dag over 1400 medlemmer. Du kan lese mer om medlemskap og hvordan du søker om dette her .

På vår hjemmeside finner du oversikt over kommende arrangementer samt tidligere gjennomførte foredrag og podcaster. Du finner også relevant informasjon knyttet til Oslo Militære Samfund og medlemskap, samt vår stolte historie.

 

OMS: Hvor står vi i kjønnsperspektivet i Forsvaret?

OMS: Hvor står vi i kjønnsperspektivet i Forsvaret?

March 8, 2021

Oberstløytnant Lena Kvarving, PH. D besøkte Oslo Militære Samfund med foredraget «Hvor står vi i kjønnsperspektivet i Forsvaret? Noen refleksjoner etter endt tjeneste som norsk genderrådgiver i OSSE».

Liker du våre podcaster, setter vi pris på din rangering/stemme og eventuelle anbefaling der du lytter til podcaster. 

Christiania Militære Samfund ble stiftet 1. mars 1825 av en gruppe subalterne offiserer. I 1925 ble navnet endret fra Christiania Militære Samfund til Oslo Militære Samfund (OMS). Samfundet har i dag over 1400 medlemmer. Du kan lese mer om medlemskap og hvordan du søker om dette her .

På vår hjemmeside finner du oversikt over kommende arrangementer samt tidligere gjennomførte foredrag og podcaster. Du finner også relevant informasjon knyttet til Oslo Militære Samfund og medlemskap, samt vår stolte historie.

 

OMS: Shetlands-Larsen og Shetlands-gjengen: et vågemot uten like - 22. februar 2021

OMS: Shetlands-Larsen og Shetlands-gjengen: et vågemot uten like - 22. februar 2021

February 22, 2021

Historiker og forfatter Asgeir Ueland holdt foredrag for Oslo Militære Samfund med tittelen «Shetlands-Larsen og Shetlands-gjengen: et vågemot uten like».

Liker du våre podcaster, setter vi pris på din rangering/stemme og eventuelle anbefaling der du lytter til podcaster. 

Christiania Militære Samfund ble stiftet 1. mars 1825 av en gruppe subalterne offiserer. I 1925 ble navnet endret fra Christiania Militære Samfund til Oslo Militære Samfund (OMS). Samfundet har i dag over 1400 medlemmer. Du kan lese mer om medlemskap og hvordan du søker om dette her .

 

På vår hjemmeside finner du oversikt over kommende arrangementer samt tidligere gjennomførte foredrag og podcaster. Du finner også relevant informasjon knyttet til Oslo Militære Samfund og medlemskap, samt vår stolte historie.

 

OMS: Politiets Sikkerhetsstjeneste: dagens trusselbilde - 15.02.2021

OMS: Politiets Sikkerhetsstjeneste: dagens trusselbilde - 15.02.2021

February 15, 2021

Hans Sverre Sjøvold, Sjef Politiets Sikkerhetstjeneste (PST), gjestet Oslo Militære Samfund med foredraget «Dagens trusselbilde».

Bakgrunn: Nasjonal Trusselvurdering 2021.

Liker du våre podcaster, setter vi pris på din rangering/stemme og eventuelle anbefaling der du lytter til podcaster. 

Christiania Militære Samfund ble stiftet 1. mars 1825 av en gruppe subalterne offiserer. I 1925 ble navnet endret fra Christiania Militære Samfund til Oslo Militære Samfund (OMS). Samfundet har i dag over 1400 medlemmer. Du kan lese mer om medlemskap og hvordan du søker om dette her .

På vår hjemmeside finner du oversikt over kommende arrangementer samt tidligere gjennomførte foredrag og podcaster. Du finner også relevant informasjon knyttet til Oslo Militære Samfund og medlemskap, samt vår stolte historie.

OMS: Etterretningstjenestens årlige situasjonsvurdering - 08.02.2021

OMS: Etterretningstjenestens årlige situasjonsvurdering - 08.02.2021

February 8, 2021

Viseadmiral Nils Andreas Stensønes, sjef Etterretningstjenesten, avleverte mandag 8. februar 2021 Etterretningstjenestens årlige situasjonsvurdering.

Se video fra foredraget på vår hjemmeside. 

Liker du våre podcaster, setter vi pris på din rangering/stemme og eventuelle anbefaling der du lytter til podcaster. 

Christiania Militære Samfund ble stiftet 1. mars 1825 av en gruppe subalterne offiserer. I 1925 ble navnet endret fra Christiania Militære Samfund til Oslo Militære Samfund (OMS). Samfundet har i dag over 1400 medlemmer. Du kan lese mer om medlemskap og hvordan du søker om dette her .

På vår hjemmeside finner du oversikt over kommende arrangementer samt tidligere gjennomførte foredrag og podcaster. Du finner også relevant informasjon knyttet til Oslo Militære Samfund og medlemskap, samt vår stolte historie.

OMS: Trumps Nord-Korea-Diplomati. Kan det fortsette under Biden? 01.02.2021

OMS: Trumps Nord-Korea-Diplomati. Kan det fortsette under Biden? 01.02.2021

February 1, 2021

Professor Stein Tønnesson foredrar i Oslo Militære Samfund med foredraget «Trumps Nord-Korea-diplomati: Kan det fortsette under Biden?».

Du vil finne video fra foredraget på nettsiden vår.

Liker du våre podcaster, setter vi pris på din rangering/stemme og eventuelle anbefaling der du lytter til podcaster. 

Christiania Militære Samfund ble stiftet 1. mars 1825 av en gruppe subalterne offiserer. I 1925 ble navnet endret fra Christiania Militære Samfund til Oslo Militære Samfund (OMS). Samfundet har i dag over 1400 medlemmer. Du kan lese mer om medlemskap og hvordan du søker om dette her .

På vår hjemmeside finner du oversikt over kommende arrangementer samt tidligere gjennomførte foredrag og podcaster. Du finner også relevant informasjon knyttet til Oslo Militære Samfund og medlemskap, samt vår stolte historie.

 

 

OMS: USA. En supermakt i krise - Espen Hammer - 25.01.2021

OMS: USA. En supermakt i krise - Espen Hammer - 25.01.2021

January 25, 2021

Professor i filosofi Espen Hammer ved Temple University gjestet Oslo Militære Samfund med foredraget «USA en Supermakt i krise».

Du vil finne video fra foredraget på nettsiden vår: www.oslomilsamfund.no

Liker du våre podcaster, setter vi pris på din rangering/stemme og eventuelle anbefaling der du lytter til podcaster. 

Christiania Militære Samfund ble stiftet 1. mars 1825 av en gruppe subalterne offiserer. I 1925 ble navnet endret fra Christiania Militære Samfund til Oslo Militære Samfund (OMS). Samfundet har i dag over 1400 medlemmer. Du kan lese mer om medlemskap og hvordan du søker om dette her .

På vår hjemmeside finner du oversikt over kommende arrangementer samt tidligere gjennomførte foredrag og podcaster. Du finner også relevant informasjon knyttet til Oslo Militære Samfund og medlemskap, samt vår stolte historie.

 

OMS: Ytringsfriheten: - verdt å forsvare - mulig å forsvare?

OMS: Ytringsfriheten: - verdt å forsvare - mulig å forsvare?

November 11, 2020

Mandag 9. november 2020 gjestet førsteamanuensis Anine Kierulf, Universitetet i Oslo Oslo Militære Samfund med foredraget “Ytringsfriheten: - verdt å forsvare - mulig å forsvare?”.

Liker du våre podcaster, setter vi pris på din rangering/stemme og eventuelle anbefaling i iTunes.

Christiania Militære Samfund ble stiftet 1. mars 1825 av en gruppe subalterne offiserer. I 1925 ble navnet endret fra Christiania Militære Samfund til Oslo Militære Samfund (OMS). Samfundet har i dag over 1400 medlemmer. Du kan lese mer om medlemskap og hvordan du søker om dette her .

På vår hjemmeside finner du oversikt over kommende arrangementer samt tidligere gjennomførte foredrag og podcaster. Du finner også relevant informasjon knyttet til Oslo Militære Samfund og medlemskap, samt vår stolte historie.

OMS: Svendsenutvalget

OMS: Svendsenutvalget

October 21, 2020

Bedriftsleder Berit Svendsen, leder for Svendsenutvalget (nedsatt av FD) foredro om “Veien mot et høyteknologisk forsvar - økt evne til å kombinere mennesker og teknologi”.

Du kan lytte til podcast fra foredraget her.

 

Liker du våre podcaster, setter vi pris på din rangering/stemme og eventuelle anbefaling i iTunes.

Christiania Militære Samfund ble stiftet 1. mars 1825 av en gruppe subalterne offiserer. I 1925 ble navnet endret fra Christiania Militære Samfund til Oslo Militære Samfund (OMS). Samfundet har i dag over 1400 medlemmer. Du kan lese mer om medlemskap og hvordan du søker om dette her .

På vår hjemmeside finner du oversikt over kommende arrangementer samt tidligere gjennomførte foredrag og podcaster. Du finner også relevant informasjon knyttet til Oslo Militære Samfund og medlemskap, samt vår stolte historie.

Formann i Oslo Militære Samfund er oberstløytnant Bjørn Aksel Sund.

Podbean App

Play this podcast on Podbean App