Oslo Militære Samfund (OMS)
OMS: Asias stormakter posisjonerer seg. Strid og samarbeide mellom India, Pakistan og Kina – blant andre

OMS: Asias stormakter posisjonerer seg. Strid og samarbeide mellom India, Pakistan og Kina – blant andre

November 16, 2019

Mandag 11. november 2019 gjestet visedekan ved Forsvarets høgskole/førsteamanuensis ved Institutt for Forsvarsstudier, Saira Basit Ph. D. med foredraget Asias stormakter posisjonerer seg. Strid og samarbeide mellom India, Pakistan og Kina – blant andre.

Mer informasjon om Saira Basit finner du her. Tidligere avholdte foredrag i Oslo Militære Samfund av Saira Basit finner du her.

Liker du våre podcaster, setter vi pris på din rangering/stemme og eventuelle anbefaling i iTunes.

Christiania Militære Samfund ble stiftet 1. mars 1825 av en gruppe subalterne offiserer. I 1925 ble navnet endret fra Christiania Militære Samfund til Oslo Militære Samfund (OMS). Samfundet har i dag over 1400 medlemmer. Du kan lese mer om medlemskap og hvordan du søker om dette her .

På vår hjemmeside finner du oversikt over kommende arrangementer samt tidligere gjennomførte foredrag og podcaster. Du finner også relevant informasjon knyttet til Oslo Militære Samfund og medlemskap, samt vår stolte historie.

Formann i Oslo Militære Samfund er oberstløytnant Bjørn Aksel Sund.

 

OMS: Sjef CYFOR Generalmajor Inge Kampenes – «Utviklingen av militær cybervirksomhet i lys av det fagmilitære råd»

OMS: Sjef CYFOR Generalmajor Inge Kampenes – «Utviklingen av militær cybervirksomhet i lys av det fagmilitære råd»

October 15, 2019

Mandag 14. oktober 2019 gjestet Sjef Cyberforsvaret, generalmajor Inge Kampenes, Oslo Militære Samfund. Generalen ga oss foredraget "Utviklingen av militær cybervirksomhet i lys av det fagmilitære råd". 

Du kan lytte til foredraget her. Manus kan du lese på vår hjemmeside

Liker du våre podcaster, setter vi pris på din rangering/stemme og eventuelle anbefaling i iTunes.

Christiania Militære Samfund ble stiftet 1. mars 1825 av en gruppe subalterne offiserer. I 1925 ble navnet endret fra Christiania Militære Samfund til Oslo Militære Samfund (OMS). Samfundet har i dag over 1400 medlemmer. Du kan lese mer om medlemskap og hvordan du søker om dette her .

På vår hjemmeside finner du oversikt over kommende arrangementer samt tidligere gjennomførte foredrag og podcaster. Du finner også relevant informasjon knyttet til Oslo Militære Samfund og medlemskap, samt vår stolte historie.

Formann i Oslo Militære Samfund er oberstløytnant Bjørn Aksel Sund.

OMS: Utenriksminister Ine Eriksen Søreide - Status og utfordringer for Norge

OMS: Utenriksminister Ine Eriksen Søreide - Status og utfordringer for Norge

October 11, 2019

Mandag 30. september 2019 gjestet utenriksminister Ine Eriksen Søreide Oslo Militære Samfund og leverte foredraget kalt "Status og utfordringer for Norge". Du kan lytte til talen her. Opptak er gjort av NRK (med tillatelse til publisering):


Foredraget var det første i høstsemesteret i Oslo Militære Samfund. Frem mot jul vil du kunne få med deg følgende medlemsforedrag i våre lokaler:

Dato / tid Hendelse
30/09/2019
18:00 – 19:15
Medlemsforedrag: Utenriksminister Ine Eriksen Søreide – Status og utfordringer for Norge 
Oslo Militære Samfund, Oslo
07/10/2019
18:00 – 19:15
Medlemsforedrag: USAs ambassadør til Norge: aktuelt tema
Oslo Militære Samfund, Oslo
14/10/2019
18:00 – 19:15
Medlemsforedrag: SJ CYFOR Generalmajor Inge Kampenes – «Utviklingen av militær cybervirksomhet i lys av det fagmilitære råd» 
Oslo Militære Samfund, Oslo
21/10/2019
18:00 – 19:15
Medlemsforedrag: Sjef Sjøforsvaret: Status og utfordringer i Sjøforsvaret 
Oslo Militære Samfund, Oslo
28/10/2019
18:00 – 19:15
Medlemsforedrag: Trusselbildet mot Sverige i dag – og Sveriges svar på dette 
Oslo Militære Samfund, Oslo
04/11/2019
18:00 – 19:15
Medlemsforedrag: Hvilken rolle og funksjon har heraldikk i dagens Forsvar? 
Oslo Militære Samfund, Oslo
11/11/2019
18:00 – 19:15
Medlemsforedrag: Asias stormakter posisjonerer seg. Strid og samarbeide mellom India, Pakistan og Kina – blant andre 
Oslo Militære Samfund, Oslo
18/11/2019
18:00 – 19:15
Medlemsforedrag: The Imperial Austrian Navy: from the world’s 8th largest (1918) to nothing (a few years later). What happened? 
Oslo Militære Samfund, Oslo
25/11/2019
18:00 – 19:15
Medlemsforedrag (kalkunaften): Den enkeltes ansvar i en usikker tid. Proviantlagre og jodtabletter – hva skal vi beskytte oss mot – og hvordan? 
Oslo Militære Samfund, Oslo
02/12/2019
18:00 – 19:15
Medlemsforedrag: Konsekvensene av «fake news»: er samfunnsdebatten – og dermed de frie, åpne og demokratiske samfunn under avvikling? 
Oslo Militære Samfund, Oslo
09/12/2019
18:00 – 19:15
Medlemsforedrag (familieaften): Norge: lite land – stor innsats! Noen refleksjoner etter mange år i internasjonale operasjoner 
Oslo Militære Samfund, Oslo

Liker du våre podcaster, setter vi pris på din rangering/stemme og eventuelle anbefaling i iTunes.

Christiania Militære Samfund ble stiftet 1. mars 1825 av en gruppe subalterne offiserer. I 1925 ble navnet endret fra Christiania Militære Samfund til Oslo Militære Samfund (OMS). Samfundet har i dag over 1400 medlemmer. Du kan lese mer om medlemskap og hvordan du søker om dette her .

På vår hjemmeside finner du oversikt over kommende arrangementer samt tidligere gjennomførte foredrag og podcaster. Du finner også relevant informasjon knyttet til Oslo Militære Samfund og medlemskap, samt vår stolte historie.

Formann i Oslo Militære Samfund er oberstløytnant Bjørn Aksel Sund.

OMS: Det norske Forsvaret på Balkan ved Håkon Lunde Saxi

OMS: Det norske Forsvaret på Balkan ved Håkon Lunde Saxi

April 13, 2019

Kopi%20av%20Saxi_Haakon_300dpi.JPGMandag 1. april 2019 gjestet Håkon Lunde Saxi fra Institutt for forsvarsstudier (IFS) Oslo Militære Samfund og avleverte foredraget "Det norske Forsvaret på Balkan".

I perioden mellom 1992 og 2005 tjenestegjorde mer enn 14 000 norske menn og
kvinner i FN- og Nato-ledede militæroperasjoner i Det tidligere Jugoslavia. Balkanprosjektet
ved IFS retter søkelyset mot et kapittel i norsk forsvarshistorie som har havnet i skyggen av
den militære deltakelsen i Afghanistan. Sentrale spørsmål i prosjektet er: Hvorfor ble norske
soldater sendt til Balkan, hva gjorde de der, og hva opplevde de?

Liker du våre podcaster, setter vi pris på din rangering/stemme og eventuelle anbefaling i iTunes.

Christiania Militære Samfund ble stiftet 1. mars 1825 av en gruppe subalterne offiserer. I 1925 ble navnet endret fra Christiania Militære Samfund til Oslo Militære Samfund (OMS). Samfundet har i dag over 1400 medlemmer. Du kan lese mer om medlemskap og hvordan du søker om dette her .

På vår hjemmeside finner du oversikt over kommende arrangementer samt tidligere gjennomførte foredrag og podcaster. Du finner også relevant informasjon knyttet til Oslo Militære Samfund og medlemskap, samt vår stolte historie.

Formann i Oslo Militære Samfund er oberstløytnant Bjørn Aksel Sund. 

OMS: Odin Johannessen - Status og utfordringer i Hæren

OMS: Odin Johannessen - Status og utfordringer i Hæren

March 19, 2019

Mandag 18. mars 2019 hadde vi vårt årlige besøk av Sjef Hæren, generalmajor Odin Johannessen. Han foredro med foredraget "Status og utfordringer i Hæren".

Du kan lytte til podcast fra foredraget her.

 

Christiania Militære Samfund ble stiftet 1. mars 1825 av en gruppe subalterne offiserer. I 1925 ble navnet endret fra Christiania Militære Samfund til Oslo Militære Samfund (OMS). Samfundet har i dag over 1400 medlemmer. Du kan lese mer om medlemskap og hvordan du søker om dette her . Vår talerstol er kanskje en av de viktigste talerstolene i Norge. 

 

På vår hjemmeside finner du oversikt over kommende arrangementer samt tidligere gjennomførte foredrag og podcaster. Du finner også relevant informasjon knyttet til Oslo Militære Samfund og medlemskap, samt vår stolte historie.

 

Formann i Oslo Militære Samfund er oberstløytnant Bjørn Aksel Sund. Les mer om hvordan du kommer i kontakt med oss her. Lytt til våre podcaster her: Podbean eller i f.eks. iTunes.

 

OMS: Reservister – kapital for nasjonal beredskap og sikkerhet. Ved Jørn Buø

OMS: Reservister – kapital for nasjonal beredskap og sikkerhet. Ved Jørn Buø

March 13, 2019

Mandag 25. februar 2019, foredro oberst (P) Jørn Buø med foredraget "Reservister – kapital for nasjonal beredskap og sikkerhet».

Lytt til podcast fra foredraget her.

 Christiania Militære Samfund ble stiftet 1. mars 1825 av en gruppe subalterne offiserer. I 1925 ble navnet endret fra Christiania Militære Samfund til Oslo Militære Samfund (OMS). Samfundet har i dag over 1400 medlemmer. Du kan lese mer om medlemskap og hvordan du søker om dette her . Vår talerstol er kanskje en av de viktigste talerstolene i Norge. 

På vår hjemmeside finner du oversikt over kommende arrangementer samt tidligere gjennomførte foredrag og podcaster. Du finner også relevant informasjon knyttet til Oslo Militære Samfund og medlemskap, samt vår stolte historie.

 Formann i Oslo Militære Samfund er oberstløytnant Bjørn Aksel Sund. Les mer om hvordan du kommer i kontakt med oss her. Lytt til våre podcaster her: Podbean eller i f.eks. iTunes.

 

OMS: Ole Andreas Lindeman: Norsk utenrikspolitikk i Sahel – hva kan vi forvente å oppnå?

OMS: Ole Andreas Lindeman: Norsk utenrikspolitikk i Sahel – hva kan vi forvente å oppnå?

March 4, 2019

Foredrag mandag 4. mars 2019: Ole Andreas Lindeman, Norges ambassadør til Mali: Norsk utenrikspolitikk i Sahel – hva kan vi forvente å oppnå?

Du kan lytte til podcast fra kveldens foredrag her.

Read the rest of this entry »

OMS: Status og utvikling i NATO - sett fra et norsk ståsted

OMS: Status og utvikling i NATO - sett fra et norsk ståsted

February 21, 2019

Mandag 18. februar gjestet viseadmiral Ketil Olsen, sjef Militærmisjonen i Brussel (MMB) Oslo Militære Samfund og avleverte foredraget: Status og utvikling i NATO - sett fra et norsk ståsted med.

Lytt til podcasten her.


Christiania Militære Samfund ble stiftet 1. mars 1825 av en gruppe subalterne offiserer. I 1925 ble navnet endret fra Christiania Militære Samfund til Oslo Militære Samfund (OMS). Samfundet har i dag over 1400 medlemmer. Du kan lese mer om medlemskap og hvordan du søker om dette her . Vår talerstol er kanskje en av de viktigste talerstolene i Norge. 

På vår hjemmeside finner du oversikt over kommende arrangementer samt tidligere gjennomførte foredrag og podcaster. Du finner også relevant informasjon knyttet til Oslo Militære Samfund og medlemskap, samt vår stolte historie.

Formann i Oslo Militære Samfund er oberstløytnant Bjørn Aksel Sund. Les mer om hvordan du kommer i kontakt med oss her. Lytt til våre podcaster her: Podbean eller i f.eks. iTunes.

OMS: Sjef Etterretningstjenesten årlige statusoppdatering

OMS: Sjef Etterretningstjenesten årlige statusoppdatering

February 12, 2019

20190211tk_I2171-800x445.jpg

Foto: Forsvaret

Sjef Etterretningstjenesten avholdt sitt årlige foredrag i Oslo Militære Samfund, mandag 11. februar 2019. Dette etter fremleggelsen av rapporten Fokus 2019.

Rapporten kan leses ved å følge denne lenken (Forsvaret.no). Her er en innledning:

"Da tjenestens første Fokus utkom i 2011, trakk vi fram at det utenrikspolitiske bildet var mer sammensatt og flytende enn tidligere. Denne trenden vedvarer, og bidrar til et trusselbilde som øker i kompleksitet.
Utenlandske statlige og ikke-statlige aktører benytter et bredt spekter av virkemidler, som igjen kan ramme mål innenfor flere sektorer.

Etterretningstjenesten skal gjennom Fokus synliggjøre viktige sider av analysearbeidet og bidra med et godt fundert grunnlag for offentlig meningsutveksling. Samtidig er det utfordrende for tjenesten å ikke kunne benytte gradert informasjon.

Dette betyr at det vil være områder som Etterretningstjenesten følger som ikke er dekket i Fokus. Like fullt representerer Fokus en bred vurdering av land, regioner og tema vi forventer vil ha vesentlig sikkerhetsmessig betydning for Norge i det kommende året.

Sekundært peker Fokus på utviklingstrekk som kan få sikkerhetsmessig betydning innenfor en horisont på fem til ti år."

Christiania Militære Samfund ble stiftet 1. mars 1825 av en gruppe subalterne offiserer. I 1925 ble navnet endret fra Christiania Militære Samfund til Oslo Militære Samfund (OMS). Samfundet har i dag over 1400 medlemmer.

Alle våre foredrag er for våre medlemmer og spesielt innbudte gjester.

OMS: Professor Tom Kristiansen, UiT Norges arktiske universitet - “General Otto Ruges rolle under 2. verdenskrig”

OMS: Professor Tom Kristiansen, UiT Norges arktiske universitet - “General Otto Ruges rolle under 2. verdenskrig”

February 2, 2019

Professor Tom Kristiansen, UiT Norges arktiske universitet - "General Otto Ruges rolle under 2. verdenskrig" - 18. november 2018.

 

Play this podcast on Podbean App