Oslo Militære Samfund (OMS)

Samarbeid og samkvem mellom Tyskland og Norge, hvordan kan dette økes ytterligere? (OMS)

May 3, 2016

Ambassadør Dr. Axel Berg
Oslo Militære Samfund 29.02.2016

har vært Forbundsrepublikken Tysklands ambassadør til Norge de tre og et halvt siste årene, og har gitt et betydelig bidrag til det bilaterale samarbeid mellom Tyskland og Norge. Dr. Berg er en sterk talsmann for økt samarbeid mellom landene, innen både politikk, kultur og næringsliv, og ikke minst innen forsvarssektoren. OMS har invitert ambassadøren for å gi oss sine tanker om temaet.

Les mer her.

Se vår hjemmeside:
http://oslomilsamfund.no

Følg oss på Facebook:
https://www.facebook.com/oslomilitaresamfund/

Intromusikk: longzijun

Play this podcast on Podbean App