Oslo Militære Samfund (OMS)

Prinsipper for en bærekraftig forsvarsøkonomi (OMS)

May 3, 2016

Forskningsleder Steinar Gulichsen ved FFI
Oslo Militære Samfund 15.02.2016

Forsvarets fremtidige finansiering og muligheten for å stanse en fortsatt reduksjon av forsvarsstrukturen seiler opp som det helt avgjørende spørsmålet i den langtidsproposisjonen forsvarsministeren om kort tid skal levere til Stortinget. Som det fremgår av forsvarssjefens fagmilitære råd (FMR), vil en videreføring av de siste års budsjettutvikling innebære en fortsatt nedbygging av Forsvaret og en avskrivning av en nasjonal forsvarsambisjon i løpet av et begrenset antall år. Forskningsleder Steinar Gulichsen ved FFIs avdeling analyse ser i dette foredraget på hva som er de økonomiske forutsetningene for en stabilisering av forsvarsstruktur og forsvarsevne.

Foredraget kan leses her.

Se vår hjemmeside:
http://oslomilsamfund.no

Følg oss på Facebook:
https://www.facebook.com/oslomilitaresamfund/

Intromusikk: longzijun

Play this podcast on Podbean App