Oslo Militære Samfund (OMS)

Operasjonene under felttoget i 1716 – et trehundreårsminne (OMS)

May 3, 2016

Foredragsholder er Sven-Erik Grieg-Smith
Oslo Militære Samfund 25.04.2016

8. mars 1716, under Den store nordiske Krig, falt Karl XII inn i Norge med en hær på 7.000 mann. I månedene som fulgte gjennomførte både svenske og norske styrker en rekke store og små operasjoner, som til slutt endte med at svenskene trakk seg tilbake over grensen ved Halden den 10. juli. Den siste beleiring av Akershus, kampen ved Norderhov, raidet mot Moss, forsvaret av Fredriksten og Tordenskjolds dristige angrep på den svenske forsyningsflåten i Dynekilen er begivenheter som gjør operasjonene i 1716 til kanskje det mest vellykkede felttog norske styrker har ført gjennom hele sin historie. Hvorfor gikk det så bra, og hva kan vi lære av dette i dag?

Se vår hjemmeside:

http://oslomilsamfund.no

Følg oss på Facebook:
https://www.facebook.com/oslomilitaresamfund/

Intromusikk: longzijun

Play this podcast on Podbean App