Oslo Militære Samfund (OMS)

OMS: Utenriksminister Ine Eriksen Søreide - Status og utfordringer for Norge

October 11, 2019

Mandag 30. september 2019 gjestet utenriksminister Ine Eriksen Søreide Oslo Militære Samfund og leverte foredraget kalt "Status og utfordringer for Norge". Du kan lytte til talen her. Opptak er gjort av NRK (med tillatelse til publisering):


Foredraget var det første i høstsemesteret i Oslo Militære Samfund. Frem mot jul vil du kunne få med deg følgende medlemsforedrag i våre lokaler:

Dato / tid Hendelse
30/09/2019
18:00 – 19:15
Medlemsforedrag: Utenriksminister Ine Eriksen Søreide – Status og utfordringer for Norge 
Oslo Militære Samfund, Oslo
07/10/2019
18:00 – 19:15
Medlemsforedrag: USAs ambassadør til Norge: aktuelt tema
Oslo Militære Samfund, Oslo
14/10/2019
18:00 – 19:15
Medlemsforedrag: SJ CYFOR Generalmajor Inge Kampenes – «Utviklingen av militær cybervirksomhet i lys av det fagmilitære råd» 
Oslo Militære Samfund, Oslo
21/10/2019
18:00 – 19:15
Medlemsforedrag: Sjef Sjøforsvaret: Status og utfordringer i Sjøforsvaret 
Oslo Militære Samfund, Oslo
28/10/2019
18:00 – 19:15
Medlemsforedrag: Trusselbildet mot Sverige i dag – og Sveriges svar på dette 
Oslo Militære Samfund, Oslo
04/11/2019
18:00 – 19:15
Medlemsforedrag: Hvilken rolle og funksjon har heraldikk i dagens Forsvar? 
Oslo Militære Samfund, Oslo
11/11/2019
18:00 – 19:15
Medlemsforedrag: Asias stormakter posisjonerer seg. Strid og samarbeide mellom India, Pakistan og Kina – blant andre 
Oslo Militære Samfund, Oslo
18/11/2019
18:00 – 19:15
Medlemsforedrag: The Imperial Austrian Navy: from the world’s 8th largest (1918) to nothing (a few years later). What happened? 
Oslo Militære Samfund, Oslo
25/11/2019
18:00 – 19:15
Medlemsforedrag (kalkunaften): Den enkeltes ansvar i en usikker tid. Proviantlagre og jodtabletter – hva skal vi beskytte oss mot – og hvordan? 
Oslo Militære Samfund, Oslo
02/12/2019
18:00 – 19:15
Medlemsforedrag: Konsekvensene av «fake news»: er samfunnsdebatten – og dermed de frie, åpne og demokratiske samfunn under avvikling? 
Oslo Militære Samfund, Oslo
09/12/2019
18:00 – 19:15
Medlemsforedrag (familieaften): Norge: lite land – stor innsats! Noen refleksjoner etter mange år i internasjonale operasjoner 
Oslo Militære Samfund, Oslo

Liker du våre podcaster, setter vi pris på din rangering/stemme og eventuelle anbefaling i iTunes.

Christiania Militære Samfund ble stiftet 1. mars 1825 av en gruppe subalterne offiserer. I 1925 ble navnet endret fra Christiania Militære Samfund til Oslo Militære Samfund (OMS). Samfundet har i dag over 1400 medlemmer. Du kan lese mer om medlemskap og hvordan du søker om dette her .

På vår hjemmeside finner du oversikt over kommende arrangementer samt tidligere gjennomførte foredrag og podcaster. Du finner også relevant informasjon knyttet til Oslo Militære Samfund og medlemskap, samt vår stolte historie.

Formann i Oslo Militære Samfund er oberstløytnant Bjørn Aksel Sund.

Play this podcast on Podbean App