Oslo Militære Samfund (OMS)

OMS: Uten USA - hvilket NATO?

October 31, 2016

Asle Toje, forskningssjef ved Det norske Nobelinstituttet

NATO er i krise. I takt med at europeiske allierte har unndratt seg en balansert byrdefordeling og amerikansk lederskap har svunnet hen har antagelsene som underbygger alliansen blitt svekket. I USA mumles det om at alliansen koster mer enn den smaker og at den eneste måten å få Europeerne til å ta ansvar på, er å trekke seg tilbake. Og USA har redusert sitt fotavtrykk politisk og diplomatisk i regionen men uten at dette har skapt mer samhold eller styrke i Europa. Er vi vitne til bare 'enda en krise' - eller bør Norge begynne å legge planer for sikkerhet uten amerikanske sikkerhetsgarantier?

Play this podcast on Podbean App