Oslo Militære Samfund (OMS)

OMS: Svendsenutvalget

October 21, 2020

Bedriftsleder Berit Svendsen, leder for Svendsenutvalget (nedsatt av FD) foredro om “Veien mot et høyteknologisk forsvar - økt evne til å kombinere mennesker og teknologi”.

Du kan lytte til podcast fra foredraget her.

 

Liker du våre podcaster, setter vi pris på din rangering/stemme og eventuelle anbefaling i iTunes.

Christiania Militære Samfund ble stiftet 1. mars 1825 av en gruppe subalterne offiserer. I 1925 ble navnet endret fra Christiania Militære Samfund til Oslo Militære Samfund (OMS). Samfundet har i dag over 1400 medlemmer. Du kan lese mer om medlemskap og hvordan du søker om dette her .

På vår hjemmeside finner du oversikt over kommende arrangementer samt tidligere gjennomførte foredrag og podcaster. Du finner også relevant informasjon knyttet til Oslo Militære Samfund og medlemskap, samt vår stolte historie.

Formann i Oslo Militære Samfund er oberstløytnant Bjørn Aksel Sund.

Play this podcast on Podbean App