Oslo Militære Samfund (OMS)

OMS: Sjef CYFOR Generalmajor Inge Kampenes – «Utviklingen av militær cybervirksomhet i lys av det fagmilitære råd»

October 15, 2019

Mandag 14. oktober 2019 gjestet Sjef Cyberforsvaret, generalmajor Inge Kampenes, Oslo Militære Samfund. Generalen ga oss foredraget "Utviklingen av militær cybervirksomhet i lys av det fagmilitære råd". 

Du kan lytte til foredraget her. Manus kan du lese på vår hjemmeside

Liker du våre podcaster, setter vi pris på din rangering/stemme og eventuelle anbefaling i iTunes.

Christiania Militære Samfund ble stiftet 1. mars 1825 av en gruppe subalterne offiserer. I 1925 ble navnet endret fra Christiania Militære Samfund til Oslo Militære Samfund (OMS). Samfundet har i dag over 1400 medlemmer. Du kan lese mer om medlemskap og hvordan du søker om dette her .

På vår hjemmeside finner du oversikt over kommende arrangementer samt tidligere gjennomførte foredrag og podcaster. Du finner også relevant informasjon knyttet til Oslo Militære Samfund og medlemskap, samt vår stolte historie.

Formann i Oslo Militære Samfund er oberstløytnant Bjørn Aksel Sund.

Play this podcast on Podbean App