Oslo Militære Samfund (OMS)

OMS: Oblt. Palle Ydstebø, Krigsskolen “Offensiven som avgjorde første verdenskrig. 100 år siden begynnelsen på moderne krigføring”

February 2, 2019

 

Oblt. Palle Ydstebø foredro  i Oslo Militære Samfund mandag 12. november 2018.

1. 11. 1918 kl. 05:00 signerte de stridende parter våpenhvileavtalen som gjorde slutt på kampene på Vestfronten. Avtalen trådte i kraft kl. 11. samme dag. Tyskland prøvde å tvinge fram en strategisk avgjørelse med sine massive «stormtropp»-offensiver våren 1918, men det var den allierte motoffensiven fra midt i juli som tvang tyskerne til å gi seg tre og en halv måned senere. Mens det er ymse tolkninger av de mislykkede tyske offensivene som hovedsakelig har inspirert vestlig militærteori siden 1980-tallet, er det den vellykkede allierte praksisen som ble modellen for organisering og bruk av landstyrker de siste 100 årene. Hva skjedde med krigføringen i 1918?

 

Mer om foredragsholderen finner du her.

 

Play this podcast on Podbean App