Oslo Militære Samfund (OMS)

OMS: Militær maktbruk for beskyttelse av sivile - norsk bidrag til “smart peacekeeping”?

November 28, 2016

Seniorforsker ved FFI Stian Kjeksrud og oberst Petter H. F. Lindqvist, Norwegian Defence International Centre (NODEFIC) ved Forsvarets stabsskole. Militær maktbruk for beskyttelse av sivile - norsk bidrag til smart peacekeeping?

Sivile er ofte utsatt for vold i væpnet konflikt. Noen aktører angriper sivile for å oppnå politiske målsetninger, andre for å overleve eller for profitt. I mer ekstreme situasjoner er målet å ta livet av flest mulig sivile, eller å fordrive grupper av sivile fra bestemte områder. For FNs fredsbevarende operasjoner er beskyttelse av sivile kanskje den aller viktigste oppgaven i dag. Det er også en av de mest utfordrende. Hvordan kan militære styrker best beskytte sivile fra forskjellige typer trusler? FFI og NODEFIC har forsket på dette spørsmålet over flere år for å gi best mulig råd til militære planleggere. I en ny publikasjon (www.ffi.no), spesielt tilpasset FNs operasjoner, gir de konkrete svar på dette spørsmålet. Publikasjonen har vakt stor interesse og vil inkluderes i FN retningslinjer og treningspakker for beskyttelse av sivile. Oberst Petter H. F. Lindqvist (NODEFIC) og forsker Stian Kjeksrud (FFI) introduserer publikasjonen og diskuterer hvordan Norge kan bidra til å gjøre FNs fredsoperasjoner mer effektive.

Play this podcast on Podbean App