Oslo Militære Samfund (OMS)

OMS: Informasjonssikkerhet – Mer enn bare teknologi

October 18, 2016

Roar Thon, fagdirektør sikkerhetskultur ved NSM Nasjonal Sikkerhetsmyndighet

Norske interesser utsettes daglig for digitale angrep fra fremmede stater, kriminelle og andre som forsøker å nå sine mål med teknologiske hjelpemidler. Likevel er arbeidet med å sikre våre verdier ikke bare et teknologisk spørsmål.
Ledelse, organisasjonskultur og den enkelte medarbeiders adferd, er viktige faktorer som i stor grad påvirker vår evne til å sikre oss. Foredraget gir - i tillegg til en beskrivelse av sikkerhetstilstanden i samfunnet - et innblikk inn i de organisatoriske og menneskelige forhold som påvirker informasjonssikkerheten.

Om foredragsholderen:
Roar Thon er fagdirektør sikkerhetskultur i Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM), hvor han har arbeidet siden 2003. Thon er tidligere yrkesoffiser i Hæren, og han har også tjenesteerfaring i fra politiet. Han ble i 2012 tildelt ITAKT prisen* for sitt arbeid og sin evne til å forklare behovet for sikkerhet. Han er en mye etterspurt foredragsholder om mennesker, teknologi og sikkerhet.

Play this podcast on Podbean App