Oslo Militære Samfund (OMS)

OMS: Det norske Forsvaret på Balkan ved Håkon Lunde Saxi

April 13, 2019

Kopi%20av%20Saxi_Haakon_300dpi.JPGMandag 1. april 2019 gjestet Håkon Lunde Saxi fra Institutt for forsvarsstudier (IFS) Oslo Militære Samfund og avleverte foredraget "Det norske Forsvaret på Balkan".

I perioden mellom 1992 og 2005 tjenestegjorde mer enn 14 000 norske menn og
kvinner i FN- og Nato-ledede militæroperasjoner i Det tidligere Jugoslavia. Balkanprosjektet
ved IFS retter søkelyset mot et kapittel i norsk forsvarshistorie som har havnet i skyggen av
den militære deltakelsen i Afghanistan. Sentrale spørsmål i prosjektet er: Hvorfor ble norske
soldater sendt til Balkan, hva gjorde de der, og hva opplevde de?

Liker du våre podcaster, setter vi pris på din rangering/stemme og eventuelle anbefaling i iTunes.

Christiania Militære Samfund ble stiftet 1. mars 1825 av en gruppe subalterne offiserer. I 1925 ble navnet endret fra Christiania Militære Samfund til Oslo Militære Samfund (OMS). Samfundet har i dag over 1400 medlemmer. Du kan lese mer om medlemskap og hvordan du søker om dette her .

På vår hjemmeside finner du oversikt over kommende arrangementer samt tidligere gjennomførte foredrag og podcaster. Du finner også relevant informasjon knyttet til Oslo Militære Samfund og medlemskap, samt vår stolte historie.

Formann i Oslo Militære Samfund er oberstløytnant Bjørn Aksel Sund. 

Play this podcast on Podbean App