Oslo Militære Samfund (OMS)

ISIL’s bruk av media og propaganda (OMS)

May 3, 2016

Kommandørkaptein Per Chr Gundersen, Forsvarets Høgskole (FHS) orienterer
Oslo Militære Samfund 15.02.2016

For ISIL forgår ikke krigen om Syria og Irak kun på bakken med kuler og krutt. De ser også viktigheten av å påvirke tankesett, holdninger og handlinger til ulike målgrupper i og utenfor egne områder, både tilhengere, nøytrale og motstandere. ISIL har gjennom det siste halvannet året vist at de mestrer og forstår viktigheten av media og propaganda og har utviklet en betydelig og profesjonell medieorganisasjon. Gjennom seks større og et utall mindre mediehus blir svært mye produsert for internett og sosiale medier.

Les mer om bakgrunnen for foredraget samt en presentasjon her.

Se vår hjemmeside:
http://oslomilsamfund.no

Følg oss på Facebook:
https://www.facebook.com/oslomilitaresamfund/

Intromusikk: longzijun

Play this podcast on Podbean App