Oslo Militære Samfund (OMS)

Hæren - mot en usikker fremtid (OMS)

May 3, 2016

Hæren - mot en usikker fremtid
Generalmajor Odin Johannessen, generalinspektør i Hæren
Oslo Militære Samfund, 01.02.2016

Verden endres i et stadig økende tempo. Norge har så langt hatt en privilegert plass i verden. Vi utfordres og må tilpasse oss på flere nivå; systematisk, sosialt og som individ. Forsvaret må reflektere dette. I en tid med terror, flyktningestrøm, potensielt nye internasjonale engasjement og en endret sikkerhetspolitisk virkelighet, har staten og nasjonen behov for et sterkt forsvar. Et forsvar som evner å løse de oppdragene våre folkevalgte prioriterer.

Hæren har ansvaret for å gi Norge en landmilitær evne som er robust og relevant. Generalinspektøren for Hæren (GIH) skal gi helhetlige fagmilitære råd om (og) hvordan gjøre dette på best mulig måte. GIH vil gi status i Hæren, og dele sitt perspektiv på veien fremover.

Foredraget kan leses her.

NRK lagde denne artikkelen (og innslag på Dagsrevyen):
www.nrk.no/norge/haersjefen_-b…-kampfly-1.12781284

Se vår hjemmeside:
http://oslomilsamfund.no

Følg oss på Facebook:
https://www.facebook.com/oslomilitaresamfund/

Intromusikk: longzijun

Play this podcast on Podbean App