Oslo Militære Samfund (OMS)

OMS: Fiende eller forbundsfelle? av Frode Færøy

February 2, 2019

Foredrag: «Fiende eller forbundsfelle?» av Frode Færøy

«Fiende eller forbundsfelle?» avholdt 18. oktober 2018

Etterkrigstidens sakprosa om den hjemlige motstanden mot det tyske okkupasjonsregimet har fremvist ulike og til dels sterkt motstridende oppfatninger av kommunistenes betydning og innsats i den norske frihetskampen.

Hjemmefrontledelsen og Norges Kommunistiske Parti (NKP) som var kjernen i den kommunistiske motstandsbevegelsen, søkte ikke bare sammen for å bekjempe den felles fienden, men de konkurrerte også om posisjoner innenfor den organiserte motstandsbevegelsen og om innflytelse over den antinazistiske opinionen i Norge.

Var regjeringens og hjemmefrontledelsens uvilje mot å søke et tettere og mer formalisert samarbeid med kommunistene i hovedsak avledet av uenighet om motstandspolitikken mot okkupasjonsmakten, eller var disse motforestillingene i vel så stor grad forbundet sett med andre ideologiske, organisatoriske og strategiske faktorer?

Les mer om foredraget her.

Play this podcast on Podbean App