Oslo Militære Samfund (OMS)

Den uendelige Korea-konflikten - broderstrid, ideologisk konflikt eller en fortsatt Øst-Vest kald krig?

October 12, 2016

Den usikre balansen mellom fred og krig på den koreanskehalvøya skremmer naboene og opprører verdenssamfunnet. Hvor lenge kan regimet fortsette å motstå presset fra omverdenen? Er en militær løsning mulig?Kan Kina gripe inn, og vil Kina gripe inn? Kunne det være en rolle å spille forde nordiske landene i denne fjerne konflikten? Med bakgrunn i mer enn 30 årsobservasjoner og studier, mange besøk nord og sør for den 38. breddegraden, ogetter mange samtaler med aktører på begge sider av demarkasjonslinjen vil GeirHelgesen peke på mindre kjente sider av konflikten. På bakgrunn av denne unikeinnsikten vil han vise at den kalde krigen i dag fortsetter i Øst-Asia, ogutdype hvorfor han mener det er slik.   

Play this podcast on Podbean App