Oslo Militære Samfund (OMS)

Den nye OR-/OF-ordningen sett fra Hærens side (OMS)

May 3, 2016

Sersjantmajor Rune Wenneberg (Hæren) orienterer
Oslo Militære Samfund, 25.01.2016

Den nye OR/OF-ordningen sett fra Hærens ståsted.

(PS: Vi beklager litt dårlig lyd under dette opptaket)

Foredraget kan leser her.

Se vår hjemmeside:
http://oslomilsamfund.no

Følg oss på Facebook:
https://www.facebook.com/oslomilitaresamfund/

Lydspor: av longzijun

Play this podcast on Podbean App