Oslo Militære Samfund (OMS)
OMS: Det norske Forsvaret på Balkan ved Håkon Lunde Saxi

OMS: Det norske Forsvaret på Balkan ved Håkon Lunde Saxi

April 13, 2019

Kopi%20av%20Saxi_Haakon_300dpi.JPGMandag 1. april 2019 gjestet Håkon Lunde Saxi fra Institutt for forsvarsstudier (IFS) Oslo Militære Samfund og avleverte foredraget "Det norske Forsvaret på Balkan".

I perioden mellom 1992 og 2005 tjenestegjorde mer enn 14 000 norske menn og
kvinner i FN- og Nato-ledede militæroperasjoner i Det tidligere Jugoslavia. Balkanprosjektet
ved IFS retter søkelyset mot et kapittel i norsk forsvarshistorie som har havnet i skyggen av
den militære deltakelsen i Afghanistan. Sentrale spørsmål i prosjektet er: Hvorfor ble norske
soldater sendt til Balkan, hva gjorde de der, og hva opplevde de?

Liker du våre podcaster, setter vi pris på din rangering/stemme og eventuelle anbefaling i iTunes.

Christiania Militære Samfund ble stiftet 1. mars 1825 av en gruppe subalterne offiserer. I 1925 ble navnet endret fra Christiania Militære Samfund til Oslo Militære Samfund (OMS). Samfundet har i dag over 1400 medlemmer. Du kan lese mer om medlemskap og hvordan du søker om dette her .

På vår hjemmeside finner du oversikt over kommende arrangementer samt tidligere gjennomførte foredrag og podcaster. Du finner også relevant informasjon knyttet til Oslo Militære Samfund og medlemskap, samt vår stolte historie.

Formann i Oslo Militære Samfund er oberstløytnant Bjørn Aksel Sund. 

OMS: Odin Johannessen - Status og utfordringer i Hæren

OMS: Odin Johannessen - Status og utfordringer i Hæren

March 19, 2019

Mandag 18. mars 2019 hadde vi vårt årlige besøk av Sjef Hæren, generalmajor Odin Johannessen. Han foredro med foredraget "Status og utfordringer i Hæren".

Du kan lytte til podcast fra foredraget her.

 

Christiania Militære Samfund ble stiftet 1. mars 1825 av en gruppe subalterne offiserer. I 1925 ble navnet endret fra Christiania Militære Samfund til Oslo Militære Samfund (OMS). Samfundet har i dag over 1400 medlemmer. Du kan lese mer om medlemskap og hvordan du søker om dette her . Vår talerstol er kanskje en av de viktigste talerstolene i Norge. 

 

På vår hjemmeside finner du oversikt over kommende arrangementer samt tidligere gjennomførte foredrag og podcaster. Du finner også relevant informasjon knyttet til Oslo Militære Samfund og medlemskap, samt vår stolte historie.

 

Formann i Oslo Militære Samfund er oberstløytnant Bjørn Aksel Sund. Les mer om hvordan du kommer i kontakt med oss her. Lytt til våre podcaster her: Podbean eller i f.eks. iTunes.

 

OMS: Reservister – kapital for nasjonal beredskap og sikkerhet. Ved Jørn Buø

OMS: Reservister – kapital for nasjonal beredskap og sikkerhet. Ved Jørn Buø

March 13, 2019

Mandag 25. februar 2019, foredro oberst (P) Jørn Buø med foredraget "Reservister – kapital for nasjonal beredskap og sikkerhet».

Lytt til podcast fra foredraget her.

 Christiania Militære Samfund ble stiftet 1. mars 1825 av en gruppe subalterne offiserer. I 1925 ble navnet endret fra Christiania Militære Samfund til Oslo Militære Samfund (OMS). Samfundet har i dag over 1400 medlemmer. Du kan lese mer om medlemskap og hvordan du søker om dette her . Vår talerstol er kanskje en av de viktigste talerstolene i Norge. 

På vår hjemmeside finner du oversikt over kommende arrangementer samt tidligere gjennomførte foredrag og podcaster. Du finner også relevant informasjon knyttet til Oslo Militære Samfund og medlemskap, samt vår stolte historie.

 Formann i Oslo Militære Samfund er oberstløytnant Bjørn Aksel Sund. Les mer om hvordan du kommer i kontakt med oss her. Lytt til våre podcaster her: Podbean eller i f.eks. iTunes.

 

OMS: Ole Andreas Lindeman: Norsk utenrikspolitikk i Sahel – hva kan vi forvente å oppnå?

OMS: Ole Andreas Lindeman: Norsk utenrikspolitikk i Sahel – hva kan vi forvente å oppnå?

March 4, 2019

Foredrag mandag 4. mars 2019: Ole Andreas Lindeman, Norges ambassadør til Mali: Norsk utenrikspolitikk i Sahel – hva kan vi forvente å oppnå?

Du kan lytte til podcast fra kveldens foredrag her.

Read the rest of this entry »

OMS: Status og utvikling i NATO - sett fra et norsk ståsted

OMS: Status og utvikling i NATO - sett fra et norsk ståsted

February 21, 2019

Mandag 18. februar gjestet viseadmiral Ketil Olsen, sjef Militærmisjonen i Brussel (MMB) Oslo Militære Samfund og avleverte foredraget: Status og utvikling i NATO - sett fra et norsk ståsted med.

Lytt til podcasten her.


Christiania Militære Samfund ble stiftet 1. mars 1825 av en gruppe subalterne offiserer. I 1925 ble navnet endret fra Christiania Militære Samfund til Oslo Militære Samfund (OMS). Samfundet har i dag over 1400 medlemmer. Du kan lese mer om medlemskap og hvordan du søker om dette her . Vår talerstol er kanskje en av de viktigste talerstolene i Norge. 

På vår hjemmeside finner du oversikt over kommende arrangementer samt tidligere gjennomførte foredrag og podcaster. Du finner også relevant informasjon knyttet til Oslo Militære Samfund og medlemskap, samt vår stolte historie.

Formann i Oslo Militære Samfund er oberstløytnant Bjørn Aksel Sund. Les mer om hvordan du kommer i kontakt med oss her. Lytt til våre podcaster her: Podbean eller i f.eks. iTunes.

OMS: Sjef Etterretningstjenesten årlige statusoppdatering

OMS: Sjef Etterretningstjenesten årlige statusoppdatering

February 12, 2019

20190211tk_I2171-800x445.jpg

Foto: Forsvaret

Sjef Etterretningstjenesten avholdt sitt årlige foredrag i Oslo Militære Samfund, mandag 11. februar 2019. Dette etter fremleggelsen av rapporten Fokus 2019.

Rapporten kan leses ved å følge denne lenken (Forsvaret.no). Her er en innledning:

"Da tjenestens første Fokus utkom i 2011, trakk vi fram at det utenrikspolitiske bildet var mer sammensatt og flytende enn tidligere. Denne trenden vedvarer, og bidrar til et trusselbilde som øker i kompleksitet.
Utenlandske statlige og ikke-statlige aktører benytter et bredt spekter av virkemidler, som igjen kan ramme mål innenfor flere sektorer.

Etterretningstjenesten skal gjennom Fokus synliggjøre viktige sider av analysearbeidet og bidra med et godt fundert grunnlag for offentlig meningsutveksling. Samtidig er det utfordrende for tjenesten å ikke kunne benytte gradert informasjon.

Dette betyr at det vil være områder som Etterretningstjenesten følger som ikke er dekket i Fokus. Like fullt representerer Fokus en bred vurdering av land, regioner og tema vi forventer vil ha vesentlig sikkerhetsmessig betydning for Norge i det kommende året.

Sekundært peker Fokus på utviklingstrekk som kan få sikkerhetsmessig betydning innenfor en horisont på fem til ti år."

Christiania Militære Samfund ble stiftet 1. mars 1825 av en gruppe subalterne offiserer. I 1925 ble navnet endret fra Christiania Militære Samfund til Oslo Militære Samfund (OMS). Samfundet har i dag over 1400 medlemmer.

Alle våre foredrag er for våre medlemmer og spesielt innbudte gjester.

OMS: Professor Tom Kristiansen, UiT Norges arktiske universitet - “General Otto Ruges rolle under 2. verdenskrig”

OMS: Professor Tom Kristiansen, UiT Norges arktiske universitet - “General Otto Ruges rolle under 2. verdenskrig”

February 2, 2019

Professor Tom Kristiansen, UiT Norges arktiske universitet - "General Otto Ruges rolle under 2. verdenskrig" - 18. november 2018.

 

OMS: Oblt. Palle Ydstebø, Krigsskolen “Offensiven som avgjorde første verdenskrig. 100 år siden begynnelsen på moderne krigføring”

OMS: Oblt. Palle Ydstebø, Krigsskolen “Offensiven som avgjorde første verdenskrig. 100 år siden begynnelsen på moderne krigføring”

February 2, 2019

 

Oblt. Palle Ydstebø foredro  i Oslo Militære Samfund mandag 12. november 2018.

1. 11. 1918 kl. 05:00 signerte de stridende parter våpenhvileavtalen som gjorde slutt på kampene på Vestfronten. Avtalen trådte i kraft kl. 11. samme dag. Tyskland prøvde å tvinge fram en strategisk avgjørelse med sine massive «stormtropp»-offensiver våren 1918, men det var den allierte motoffensiven fra midt i juli som tvang tyskerne til å gi seg tre og en halv måned senere. Mens det er ymse tolkninger av de mislykkede tyske offensivene som hovedsakelig har inspirert vestlig militærteori siden 1980-tallet, er det den vellykkede allierte praksisen som ble modellen for organisering og bruk av landstyrker de siste 100 årene. Hva skjedde med krigføringen i 1918?

 

Mer om foredragsholderen finner du her.

 

OMS: Fiende eller forbundsfelle? av Frode Færøy

OMS: Fiende eller forbundsfelle? av Frode Færøy

February 2, 2019

Foredrag: «Fiende eller forbundsfelle?» av Frode Færøy

«Fiende eller forbundsfelle?» avholdt 18. oktober 2018

Etterkrigstidens sakprosa om den hjemlige motstanden mot det tyske okkupasjonsregimet har fremvist ulike og til dels sterkt motstridende oppfatninger av kommunistenes betydning og innsats i den norske frihetskampen.

Hjemmefrontledelsen og Norges Kommunistiske Parti (NKP) som var kjernen i den kommunistiske motstandsbevegelsen, søkte ikke bare sammen for å bekjempe den felles fienden, men de konkurrerte også om posisjoner innenfor den organiserte motstandsbevegelsen og om innflytelse over den antinazistiske opinionen i Norge.

Var regjeringens og hjemmefrontledelsens uvilje mot å søke et tettere og mer formalisert samarbeid med kommunistene i hovedsak avledet av uenighet om motstandspolitikken mot okkupasjonsmakten, eller var disse motforestillingene i vel så stor grad forbundet sett med andre ideologiske, organisatoriske og strategiske faktorer?

Les mer om foredraget her.

OMS Foredrag: Nasjoner og forsvar – strategisk evne i Europa? 29.01.19

OMS Foredrag: Nasjoner og forsvar – strategisk evne i Europa? 29.01.19

January 29, 2019

arkiv_FMS2006_2321_document-800x445.jpg

Foto: Forsvaret

Foredrag: Professor Janne Haaland Matlary: Nasjoner og forsvar – strategisk evne i Europa?

Foredraget ble gjennomført mandag 28. januar 2019 i Oslo Militære Samfund. Les mer om foredragsholderen her

Christiania Militære Samfund ble stiftet 1. mars 1825 av en gruppe subalterne offiserer. I 1925 ble navnet endret fra Christiania Militære Samfund til Oslo Militære Samfund (OMS). Samfundet har i dag over 1400 medlemmer.

Søk medlemskap i Oslo Militære Samfund her:
https://www.oslomilsamfund.no/medlemskap/