OMS: NATO and the North Atlantic av oberst John Andreas Olsen

October 30, 2017

The North Atlantic remains essential to the commerce and trade that sustain the economic prosperity of all nations sailing in these waters. It is vitally important that the Alliance remains resolute and that its members and partners continue to contribute their fair share in securing and protecting the transatlantic bridge: the North Atlantic Ocean is NATO’s lifeblood.

> Liker du våre podcaster, setter vi pris på din rangering/stemme og eventuelle anbefaling i iTunes eller Google Play.

Russian submarines are prowling the Atlantic, testing our defences, confronting our command of the seas, and preparing the complex underwater battlespace to give them an edge in any future conflict.
Vice Admiral James G. Foggo

The American, British and Norwegian subject matter experts chosen for this study offer six recommendations:
o renew NATO’s maritime strategy
o reintroduce Extensive Maritime Exercises and Sustained Presence
o reform NATO’s Command Structure
o invest in High-End Maritime Capabilities and Situational Awareness
o enhance Maritime Partnerships
o prepare for Maritime Hybrid Warfare

Les manus (kommer 3.november 2017), podcast og bilder her:

https://www.oslomilsamfund.no/foredrag-nato-an…e-north-atlantic/ 

Christiania Militære Samfund ble stiftet 1. mars 1825 av en gruppe subalterne offiserer. I 1925 ble navnet endret fra Christiania Militære Samfund til Oslo Militære Samfund (OMS). Samfundet har i dag over 1400 medlemmer. Du kan lese mer om medlemskap og hvordan du søker om dette her .

På vår hjemmeside finner du oversikt over kommende arrangementer samt tidligere gjennomførte foredrag og podcaster. Du finner også relevant informasjon knyttet til Oslo Militære Samfund og medlemskap, samt vår stolte historie.

Formann i Oslo Militære Samfund er oberstløytnant Bjørn Aksel Sund. Intendant er oberstløytnant Knut Bremerthun. Les mer om hvordan du kommer i kontakt med oss her.

 

 

00:0000:00

OMS: Russland: hvor reell er trusselen – og hvordan bør Norge forholde seg til den?

October 23, 2017

Oslo Militære Samfund hadde besøk av seniorforsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt, Julie Wilhelmsen, mandag 23. oktober 2017. Her fikk vi overvære foredraget «Russland: hvor reell er trusselen – og hvordan bør Norge forholde seg til den? Høyst interessant og tidsaktuelt, og en interessant spørsmålsrunde for de av våre medlemmer som møtte opp denne kvelden. 

Gi oss gjerne en vurdering i iTunes om du liker våre podcaster.

Introduksjon til foredraget:

I utgangspunktet ønsker hverken Russland å angripe et NATO-land eller NATO å angripe Russland. Problemet er at begge parter synes å forestille seg slike offensive intensjoner hos den andre og mobiliserer rundt slike scenarier. Dette vises i øvelsesmønstre, troppeoppbygninger og lite direkte kommunikasjon på tvers av øst-vest grensen etter Russlands annektering av Krim 2014.

Dette foredraget belyser hvordan Russlands bilde av seg selv og forholdet til NATO/Vesten har endret seg siden årtusenskiftet. NATO, og ikke minst USAs verdensomspennende makt, har i økende grad blitt fremstilt som en trussel mot stormakten Russland. Disse forestillingene har ledsaget Russlands aggressive handlinger på den internasjonale arena. Foredraget viser også hvordan Vestens handlinger i verdenspolitikken, og i Russlands nærområder spesielt, har bidratt til å føre partene inn i et samhandlingsmønster der kriser fort kan oppstå og usikkerheten bli stor for alle parter. Det spente samhandlingsmønsteret er i dag ikke begrenset til det postsovjetiske området, men gjør seg gjeldende langs hele øst-vest grensen i Europa.

For Norges del gjelder det å være realistisk om utviklingen i Russland og sørge for å være i stand til å forsvare landet, men uten å overdrive trusselen og opptre på en måte som bidrar til eskalering. Selv om situasjonen i dag er vesentlig forskjellig fra den vi hadde under Den kalde krigen kan velprøvde prinsipper fra den perioden danne grunnlag for klok politikk.

Du kan lytte til podcast fra foredraget her.

Høstens program finner du her:

https://www.oslomilsamfund.no/arrangement/ 

#russland #nupi #juliewilhelmsen

00:0000:00

OMS: Hvor går Tyrkia? Foredrag ved forsker Lars Haugom fra IFS

October 16, 2017

Mandag 16. oktober 2017 gjestet forsker ved Institutt for Forsvarsstudier (IFS), Lars Haugom, Oslo Militære Samfund. Foredraget hadde tittelen "Hvor går Tyrkia?":

Tyrkia har lagt bak seg et av de mest turbulente årene i landets moderne historie med et mislykket kuppforsøk, unntakstilstand og en folkeavstemning som vil øke makten til landets president Reccep Tayyip Erdogan betydelig. Samtidig er tyrkisk utenrikspolitikk i endring. Landets forhold til vestlige allierte er blitt mer anstrengt, mens forholdet til andre makter som Russland og Iran er i rask bedring. Mot denne bakgrunnen stiller forsker Lars Haugom spørsmålet: Hvor er Tyrkia på vei?

Du finner manus og plansjer på vår nettside:

https://www.oslomilsamfund.no/foredrag-hvor-ga…sker-lars-haugom/ 

 

00:0000:00

OMS: Russlands historie – formende faktorer for dagens utfordringer

October 9, 2017

Mandag 9.oktober 2017, gjestet mag. art. Odd Gunnar Skagestad Oslo Militære Samfund og avleverte foredraget "Russlands historie – formende faktorer for dagens utfordringer". Et høyst aktuelt tema i dagens spente geopolitiske sikkerhetssituasjon.

Om foredragsholderen:

Odd Gunnar Skagestad – som i høst er bokaktuell med ‘Fra Lenin til Putin – Hundre år som rystet verden’ – har over 40 års fartstid i norsk utenrikstjeneste, herunder 7 år i Sovjetunionen/Russland. Du kan lese mer om ham her. Se også hans publiseringer på minerva.no: Odd Gunnar Skagestad (f. 1944) er en aktiv skribent og samfunnsdebattant, og har tidligere hatt artikler i bl.a. Samtiden, Nytt Norsk Tidsskrift og Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift.

Lytt til podcast fra foredraget og les manus her:

https://www.oslomilsamfund.no/foredrag-russlan…ens-utfordringer/ 

00:0000:00

OMS: Skiftende sikkerhetsutfordringer og endrede trusler – NATOs militære dilemmaer

October 2, 2017

Mandag 2. oktober 2017, startet vi høstsesjonens foredragsrekke med et svært interessant foredrag med viseadmiral Ketil Olsen, sjef for Militærmisjonen i Brussel (MMB) og norsk militær representant til Militærkomiteen i Nato.

Se vår hjemmeside: https://oslomilsamfund.no

00:0000:00

OMS: Kommandørkaptein Hans Petter Midttun Forsvarsattache i Kiev «Hva skjer i Ukraina»?

April 24, 2017

Mandag 24.april hadde vi besøk av forsvarsattache i Kiev, Kommandørkaptein Hans Petter Midttun som foredro om Ukraina sett fra hans øyne, og da understreket i egenskap av ham selv og ikke i kraft av sin stilling.

Se bilder, Lytt til podcast og les manus fra foredraget her:

https://www.oslomilsamfund.no/foredrag-hva-skjer-egentlig-i-ukraina/

Se vår hjemmeside: https://oslomilsamfund.no

00:0000:00

OMS: Gen. Robert Mood: Vil fremtidens forsvar være relevant?

April 3, 2017

Mandag 3. april gjestet generalløytnant (p) Robert Mood, Oslo Militære Samfund og avholdt foredraget "Vil fremtidens forsvar være relevant"? Basert på generalens lange karriere, fikk vi ta del i hans tanker rundt historie, nåtid og fremtid. Det var som vanlig en engasjert og kunnskapsrik Mood vi overvar. Og han høstet vårsesjonens lengste applaus!

Manus finner du på vår hjemmeside:

https://www.oslomilsamfund.no/foredrag-robert-mood-vil-fremtidens-forsvar-vaere-relevant/

 

 

00:0000:00

OMS: Nasjonal Sikkerhetsmyndighet - Risiko og sårbarheter i en ny tid

March 27, 2017

Mandag 27. mars 2017, gjestet direktør for Nasjonal Sikkerhetsmyndighet, Kjetil Nilsen, Oslo Militære Samfund hvor han avholdt foredraget "Risiko og sårbarheter i en ny tid". NSM avholder samme uke sin velkjente Sikkerhetskonferansen, og foredraget kom dagen før åpning av konferansen.

Se presentasjonen som ble vist samt les manus på vår hjemmeside:

https://www.oslomilsamfund.no/

00:0000:00

OMS: Forsvarets veteraner Ivaretakelse + oppfølging = anerkjennelse

March 20, 2017

Mandag 20. mars 2017 fikk vi besøk av president i veteranorganisasjonen Norges Veteranforbund for internasjonale operasjoner (NIVO), oberst (p) Britt T. B. Brestrup som foredro om Veteransaken. Foredragets tittel var: Forsvarets veteraner: Ivaretakelse + oppfølging = anerkjennelse.

Du kan lytte til podcast her og lese manus på vår hjemmeside:
https://www.oslomilsamfund.no/

 

00:0000:00

OMS: Status og utfordringer i Sjøforsvaret

March 13, 2017

Mandag 13. mars 2017 gjestet Sjef Sjøforsvaret, kontreadmiral Lars Saunes, Sjef Sjøforsvaret Oslo Militære Samfund med foredraget "Status og utfordringer i Sjøforsvaret".

Lytt til podcast her og les manus og se presentasjonen på vår hjemmeside:

https://www.oslomilsamfund.no/foredrag-status-og-utfordringer-i-sjoforsvaret-5/

 

 

00:0000:00